Konkursi „Aasta küla“ korraldamine ning konkursi võitja tunnustamine

 Aunimetus määratakse Türi valla külale, mille elanikud on konkursiaastal väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Aunimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut ja omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ning oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid aunimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud (füüsilised ja juriidilised), asutused ja ühendused.
Ettepanek esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist.

Konkursi „Aasta küla" võitja ja aunimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.
Aunimetuse määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks.
Konkursi „Aasta küla" võitjale määratakse Türi valla eelarvest rahaline preemia 500 eurot ja lisaks tunnustatakse konkursi võitjat üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus.

 

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

Info:
Eva Seera
terviseedenduse spetsialist
Eva.Seera@tyri.ee
5884 8780
(II korrus)

Konkursi võitjad

« Tagasi

Aasta küla 2012- MÄEKÜLA

Külarahvas on kokkuhoidev ning erinevad vanusegrupid teevad omavahel tõhusat koostööd, olgu see siis külakoosolekul külaprobleemide üle arutledes või aiandi kõrval külaplatsil külapidu pidades.
Aktiivselt lüüakse kaasa nii oma küla kui ka muudes ettevõtmistes. Suvisel Järvamaa Avatud Talude päeval oli Mäekülas avatud kaks talu - Ale ja Rehela talu. Mõlemat talu külastas üle 100 inimese.
Mäekülas on kolm traditsioonilist üritust: uue aasta tervitamine 1. jaanuaril, vastlapäev ja jaanituli.
Jaanituli on küla ettevõtmistest tähtsaim, sealt ei puudu mängud suurtele ega väikestele, korraldatakse jõukatsumisi ja lüüakse tantsu. Iga pere Mäekülas saab personaalse kutse jaanitulel osalemiseks külavanemalt isiklikult.
Et tunnustada perenaisi on jaanipäeval juba kolm korda toimunud toiduteemaline konkurss. Valitud on parimat magusameistrit, parimat salatisegajat ning parimat toitu esivanemate toidulaualt.