Konkursi „Aasta küla“ korraldamine ning konkursi võitja tunnustamine

 Aunimetus määratakse Türi valla külale, mille elanikud on konkursiaastal väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Aunimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut ja omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ning oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid aunimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud (füüsilised ja juriidilised), asutused ja ühendused.
Ettepanek esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist.

Konkursi „Aasta küla" võitja ja aunimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.
Aunimetuse määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks.
Konkursi „Aasta küla" võitjale määratakse Türi valla eelarvest rahaline preemia 500 eurot ja lisaks tunnustatakse konkursi võitjat üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus.

 

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

Info:
Eva Seera
terviseedenduse spetsialist
Eva.Seera@tyri.ee
5884 8780
(II korrus)

Konkursi võitjad

« Tagasi

Aasta küla 2015- OISU alevik

Aasta 2015 on tõstnud Oisu inimeste aktiivsust. Nad on hakanud rohkem osa võtma kultuuri- sündmustest ja on pakkunud end vabatahtlikena appi esinemistele või korraldamistele. Lisaks on  vabatahtlikena korraldatud põnevaid sündmusi- naistepäeva kontsert „Oisu kandi meestelt naistele", Oisu tehnika- ja ohutuspäev, Oisukandipäev, advendiaja meisterdamise päev jpm.
Külas tegutsevad Oisu Kultuuri ja Arengu Selts,  Oisu Rahvamaja Sõprade klubi ja loodud on Oma Rahva Kohvik. Sinna kuuluvad inimesed on oma nõu ja jõuga rahvamaja tegevusele toeks.
Sille Varuli eestvedamisel jõuab vajadusel iga Oisukandi elaniku postkasti kohalik ajaleht Oisu Teataja. Aleviku tegemisi kajastatakse Facebooki lehel ja ettevõtmiste materjalid säilitatakse rahvamajas.