Konkursi „Aasta küla“ korraldamine ning konkursi võitja tunnustamine

 Aunimetus määratakse Türi valla külale, mille elanikud on konkursiaastal väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Aunimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut ja omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ning oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid aunimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud (füüsilised ja juriidilised), asutused ja ühendused.
Ettepanek esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist.

Konkursi „Aasta küla" võitja ja aunimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.
Aunimetuse määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks.
Konkursi „Aasta küla" võitjale määratakse Türi valla eelarvest rahaline preemia 500 eurot ja lisaks tunnustatakse konkursi võitjat üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus.

 

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

Info:
Eva Seera
terviseedenduse spetsialist
Eva.Seera@tyri.ee
5884 8780
(II korrus)

Konkursi võitjad

« Tagasi

Aasta küla 2017- VILLEVERE

Türi Vallavalitsus tunnistas 07.12.2017 korraldusega nr 335 konkursi "Aasta küla 2017" võitjaks Villevere küla.

Villevere küla eestvedajad on MTÜ Villevere Koolimaja tegijad eesotsas Veiko Viigipuuga. Külal on aktiivne koduleht. Lisaks piirkonna sotsiaalmeedias heale turundamisele omanäoliste ürituste kaudu on külal ka nn ökoloogiliselt mõtleva kogukonna maine. Kõikide küla tegemiste (kinoõhtud jms) ajal on mõeldud ka laste peale, et kõik soovijad saaksid osaleda.

Külas peetakse lisaks MTÜ Villevere Koolimaja ettevõtmistele ka traditsioonilis tähtpäevi. MTÜl on oma sümboolika (koolimaja), mis on talletatud kohaliku puiduettevõtja algatusel ka külamaja kohvikulaudadele.

Küla jagab infot oma tegemistest aegsasti, traditsioonilised sündmused on rahvarohked.

Tegeletakse ka rahvaharidusega- erinevad õpikojad ja koolitused majas on tavapärased.