Konkursi „Aasta küla“ korraldamine ning konkursi võitja tunnustamine

 Aunimetus määratakse Türi valla külale, mille elanikud on konkursiaastal väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Aunimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut ja omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ning oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid aunimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud (füüsilised ja juriidilised), asutused ja ühendused.
Ettepanek esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist.

Konkursi „Aasta küla" võitja ja aunimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.
Aunimetuse määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks.
Konkursi „Aasta küla" võitjale määratakse Türi valla eelarvest rahaline preemia 500 eurot ja lisaks tunnustatakse konkursi võitjat üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus.

 

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

Info:
Säsil Rammo
terviseedenduse spetsialist
5884 8780
Sasil.Rammo@tyri.ee 
(III korrus kabinet 307)

Konkursi võitjad

« Tagasi

Aasta küla 2019 - KÄRU alevik

Türi vallavalitsuse 18. veebruar 2020 korraldusega nr 53 anti Käru alevikule „Aasta küla 2019" aunimetus.

Käru on üks kokkuhoidev kogukond, mis järjekindlalt ajab oma asja. Käru inimesed on harjunud ise asju tegema ega oota väga, et keegi tuleks ja korraldaks neile huvitavaid tegevusi. Ettevõtmisi on Kärus omajagu.

Käru elanike väsimatu entusiasmi toel korraldatavad üritused, millest mitmed on muutunud juba väga pikaajaliseks traditsiooniks:

- Emadepäeva tähistamine. Kui enne valdade ühinemist valiti Käru valla aasta ema, siis pärast valdade ühinemist on Käru kogukond soovinud seda traditsiooni jätkata ning jätkuvalt valitakse Käru kogukonnas aasta ema.

- traditsiooniliselt toimuvad aprillikuus Kärus südamekuu üritused sh nii füüsilisele kui vaimsele tervisele pühendatud ettevõtmisi.

- Küüditatute mälestuspäev – väärikas üritus austamaks neid inimesi, kes selles tragöödias olid sunnitud osalema.

- Jaanipäevad, mil jaaniõhtule eelneb terve päev tegevusi nii spordi- kui kultuurihuvilistele.

- Käru järvepäev, mis hõlmab terve päeva jagu üritusi ja päädib populaarse kontserdi ning suurejoonelise ilutulestikuga paisjärve kaldal. See on hea näide koostööst kohalike ettevõtete, seltside, kodanike ja valla vahel, nagu ka paljud muud ettevõtmised.

Pärast valdade ühinemist on kogukonna entusiasmist tähistatud üheskoos vabariigi aastapäeva koos kõige sinna juurde kuuluvaga (nii hommikuse lipuheiskamise, mälestushetkega kirikus kui ka mõne aktiivse ühistegevusega).

2019. aastal korraldasid kohalikud Balti keti 30. juubeli tähistamise koos Balti keti taaslavastusega, kuhu olid kõik ajastutruud aksessuaarid oodatud. Meenutati tolleaegseid sündmusi ning lauldi üheskoos rahvuslikke laule. Kohalikku Käru kirikusse sätiti üles Balti keti fotonäitus (tolleaegsed pildid Kärus toimunust). Ettevõtmine leidis kajastust üleeestilises meedias.

Oma kodukoha hea väljanägemise eest hoolitsetakse Kärus tihti ka talgukorras. Järjest enam elamuid tehakse korda ning ka kortermajad on oma majade rekonstrueerimiseks palju panustanud.

Käru elanikud on ka väga aktiivne spordirahvas. Mitmed spordiringid on pikaajaliste traditsioonidega, pakkudes inimestele mitmekülgset sportimise võimalust ja edendades tervislikku eluviisi. Populaarsemad spordialad on kergejõustik, lauatennis, võrkpall, pentank, koroona. Soovi korral saab osa võtta Jooga treeningutest ning Idla võimlemisest. Käru inimesed on võtnud aktiivselt kasutusele terviseraja, mis ka 2019 aastal sai olulise täienduse, parandamaks veelgi tervisliku liikumise võimalusi.

Aktiivselt osaletakse ka valla spordiüritustel ning tuuakse koju häid tulemusi.

Ka rahvakultuuri huvilistele on mitmeid võimalusi nagu näiteks rahvatantsurühmad Kärutajad, Naksakad, Memmed ning kooli mudilaste rühm. Naisrühm Naksakad osales 2019 aastal ka üldtantsupeol.

Aleviku südameks on väike ja kodune Käru Põhikool.

Käru rahvast liidab ka kohalik kogudus, mis tegutseb ainulaadses Käru puukirikus, kus korraldatakse väga populaarseid kontserte ja muid ettevõtmisi.

Kärus ei saa kuidagi mööda vaadata Kerro Pereklubist, mis tegutseb juba aastast 1977 ning tänaseni käiakse koos igal teisel kuul. See on muutunud nii populaarseks, et pidulisi tuleb ka lähilinnadest.

Soovijatel on võimalus Türi valla tegemistes kaasa rääkida läbi aktiivselt toimiva kogukonnakogu. Kogukonna kooskäimiseks on hubase koha loonud Toosikannu.

Käru on tegusate inimeste kodupaik.