Kooli alustamise toetus (1. klass)

  • Kooli alustamise toetus on lapse põhihariduse omandamise alustamisel makstav ühekordne toetus.
  • Kooli alustamise toetust makstakse 100 eurot lapse kohta.
  •  Kooli alustamise toetust makstakse lapse põhihariduse omandamise alustamisel lapse ühele vanemale, kui lapse ja lapse ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Türi vallas.
  •  Kooli alustamise toetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus, milles märgitakse ka lapse, kes alustab põhihariduse omandamist, andmed ning kooli nimetus, kus laps põhihariduse omandamist alustab.
  •  Taotlus kooli alustamise toetuse maksmiseks tuleb esitada õppeaasta algusest 3 kuu jooksul.

SOOVITUSLIK toetuse taotlus RTF, PDF, e-VORM (nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 95)

Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(I korrus)