Lõuna- Järvamaa Lasteabiühing (Oisu Perekodu)
Estonia pst 3
72301 Oisu alevik Türi vald Järva maakond
Postiaadress: Paide 5b-8, Türi linn, Türi vald, 72211, Järvamaa

Juriidiline isik: Lõuna- Järvamaa Lasteabiühing, registrikood 80308433, pangakonto EE741010220115011013 (SEB)

Juhataja: Helle Jago
tel 53404684
e-post hj1206@hot.ee

 

Perekodust

Vanemlikust hoolest ilma jäänud laps vajab head asenduskodu, kus luuakse talle turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistatakse teda ette võimetekohaseks toimetulekuks iseseisvas elus.
Täiskasvanuikka jõudes peab vanemateta noor saama elamispinna oma koduvallalt, ent kaugemal asuvas lastekodus elatud  aastate jooksul on tavaliselt katkenud suurem osa  tema sidemetest  kogukonnaga, mistõttu noore inimese sulandumine tavaellu on keeruline.
Seega on väga oluline leida lapsele  võimalus suureks kasvada tema kodukohas, kus iseseisvumine toimub sujuvamalt ja lapsepõlve asenduskodu jääb talle nõu  ning  turvatunnet pakkuma edaspidigi.
 
2010. aasta suvel tekkiski  võimalus mittetulundussektori ja eestkosteasutuse koostöös avada Türi vallas oma lastele uus perekodu.
Kolm riikliku järelevalve poolt  tunnustatud lastekodutöötajat lõid  Lõuna- Järvamaa Lasteabiühingu.
Heade kolleegide seast leiti mõttekaaslasi, kes  aastatega omaks saanud lastest lahku ei raatsinud minna ning üheskoos otsustati äsjaloodud mittetulundusühingu toel asutada Oisu Perekodu.
Türi vald aitas   suurele perele sobivaks kohandada hoone Oisu alevikus aadressil Estonia pst 3 .
1.augustist 2010 hakkasid vastavatud Oisu Perekodus elama kaksteist 5-13aastast kasvandikku (5 tüdrukut ja 7 poissi).
Uue kodu sisustamisel  aitasid annetustega kaasa mitmed heategijad.
 
Oisu Perekodu lapsed on nagu lapsed ikka -  käiakse koolis ja lasteaias, trennis, huviringides. Koolitunnistused on üsna head, tublid ollakse ka koduste majapidamistööde tegemisel.
Ülekeeva energia maandamiseks ja vabaaja sisukaks veetmiseks vajatakse positiivseid võimalusi – lähedal asub spordistaadion ning tõhusaks abiks on ka mängutuba.
Riik annab vahendid laste esmaste vajaduste katmiseks, ent nii suurel perel ei ole siiski piisavalt võimalusi, et pakkuda lastele sobivaid arendavaid tegevusi, soetada spordivahendeid, tagada transpordivõimalused laagritesse või ujuma sõitmiseks...
 
Oleme tänulikud headele inimestele toetuse ja kaasabi eest - see annab hingejõudu ja optimismi
meie lastele nende elu keerulisele algusele vaatamata edaspidiseks selgemate sihtide seadmisel.