« Tagasi

Aktsiaselts Väätsa Prügila keskkonnaloa taotluse menetluse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746, aadress Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Järvamaa prügila, 72805) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba erinevate tavajäätmete taaskasutamiseks Väätsa prügila territooriumil asuva taaskasutusväljaku põhja ehitamisel. Keskkonnaluba on vaja taotleda tulenevalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-le 3 ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2. Käitis asub aadressil Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Järvamaa prügila (katastritunnus 93701:002:0078).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-115315 all.

Loa menetleja:

Keskkonnaamet

Roheline 64, 80010 Pärnu

+372 662 5999

info@keskkonnaamet.ee