« Tagasi

Tännassilma uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Metsamaahalduse Aktsiaseltsi (registrikood10052156, aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 4a, 71004) Tännassilma uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/ (pealkiri Tännassilma).

Tännassilma uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Järva maakonnas Türi vallas Raukla külas Metsamaahalduse Aktsiaseltsile kuuluvatel katastriüksustel Muhu (katastritunnus 53701:001:0760) ja Salu (katastritunnus 53701:002:0017). Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub peaaegu täielikult kuni 29.10.2018 kehtinud geoloogilise uuringu loaga uuringuruumiga Tännassilma (loa nr JARM-032, loa omaja Metsamaahalduse Aktsiaselts), kus ei jõutud geoloogilist uuringut lõpuni viia.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 24,89 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 puurauku. Uurimissügavus on kuni 17m. Uuritavaks maavaraks on ehitusdolokivi. Uuringuruumis esineva maavara kasutusalad on ehituskillustik vastavalt kvaliteedile teede- ja üldehituses. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Loa menetleja

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: info@keskkonnaamet.ee