« Tagasi

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et aktsiaselts Väätsa Agro (registrikood 10069725, aadress Pikk 3, Väätsa alevik, Türi vald, Järva maakond), on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 50 p 5 Lõõla piimakarjakompleksi ja noorkarjakompleksi kompleksloa nr KKL/324931 muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitaja soovib Lõõla piimakarjakompleksi juurde ehitada ja kasutusele võtta täiendava lüpsilauda ja vedelsõnnikulaguunid. Käitise ülesseatud tootmisvõimsuseks saab seega  2845 kohta lüpsi- ja 361 kohta kinnislehmadele,  550 kohta noorloomadele ja 939 kohta vasikatele. Vissuvere noorkarjakompleksi tootmisvõimsust soovitakse suurendada 1705 noorlooma kohale.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 680 7438 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse menetlusprotsessist maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Türi valla veebilehel. Aktsiaseltsi Väätsa Agro taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.