Retla-Kabala Kool

Asutuse nimi on Retla-Kabala Kool (edaspidi kool-lasteaed).

Koduleht: http://www.retla.edu.ee/ 
E-post: info@rkk.tyri.ee

Direktor: Jaanus Roosileht 387 1369, 516 0676
Kooli õppealajuhataja: Kaire Oper 387 1369
Lasteaia õppealajuhataja: Garis Pihelgas 5301 1824
Majandusjuhataja: 387 1369; 5287 0067
Sotsiaalpedagoog: 387 1369; 5199 4580
Pikapäevarühm: 5645 4210
Oisu õppehoone õpetajate tuba: 387 1325
Oisu lasteaed:  387 1323
Kabala õppehoone õpetajate tuba: 387 7837
Kabala õppehoone Kabala lasteaed:  5303 6986
Õpilaskodu: 385 0983      

Koolil-lasteaial on kolm tegutsemiskohta:
1) põhikooli I, II ja III kooliastme tegevuskoht Oisu alevikus
Retla tee 1
72301, Oisu alevik, Türi vald
Järva maakond

Asukoht kaardil

2) koolieelse lasteasutuse tegevuskoht Oisu alevikus

Lasteaia tänav 7
72301, Oisu alevik, Türi vald
Järva maakond

Asukoht kaardil

3) koolieelse lasteasutuse ja põhikooli I ja II kooliastme tegevuskoht Kabala külas

Pargi tänav 2
72001 Kabala, Türi vald
Järva maakond

Asukoht kaardil