Märgukiri/selgitustaotlus

Kui soovid ametiasutuselt avalike ülesannete täitmise või õigusakti kohta selgitust või esitada ametiasutusele oma arvamuse, toimub teabe edastamine selgitustaotluse või märgukirja vormis. Vastavalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusele (MSVS) on märgukiri pöördumine, millega tehakse ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks või millega antakse avaliku elu ja riigi valitsemisega seotud teavet. Selgitustaotlus on pöördumine, milles isik: 1) taotleb teavet, mis eeldab asutuse käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist; 2) taotleb selgituse andmist riigi ja Türi valla õigusaktide, õigusaktide eelnõude ja ametiasutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse ja õigusloome tegevuse kohta.

1. Esitaja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Märgukiri/selgitustaotlus

See väli on kohustuslik.

3. Vastust soovin

See väli on kohustuslik.
Teksti õigsuse kontrollimine ebaõnnestus.