Poaka teede remont

Poaka suvilarajoon (Ülejõe ja Pihlaka piirkonnad) on suuresti muutunud juba aastaringse elanikkonnaga ühepereelamute piirkonnaks.  Seal on juba tänavavalgustus ning ühisvee- ja kanalisatsioonitrassid. Kruusakattega teed on halvas olukorras ja liigvee tõttu on nende remonditulemus väga lühiajaline.

2017. aastal käivitati Ülejõe piirkonna teede rekonstrueerimine. Tee remontimine on mõttetu ilma sadevee ärajuhtimiseta. Kuna tänavakoridor on väga kitsas, siis tehakse valdavalt sadevee ärajuhtimiseks tee äärde ca 1 m sügavused kraavid, mille põhja paigaldatakse drenaažitoru ja kraav täidetakse omakorda killustikuga. Vesi juhitakse jõkke. Kuna peale tee remonti on väga kitsa tänavakoridori tõttu edaspidised kaevetööd välistatud, paigaldatakse remondi käigus ka optilised sidekaablid, mida on võimalik hakata kasutama eeldatavalt 2018. a., kui Telia on loonud vastava ühenduse piirkonda. Lisaks pikendatakse Ülejõe teed kahest otsast ja rajatakse ümberpööramiskohad. Sellest ka puude raie. Seni oli tee hooldamine ja suuremate masinate manööverdamine tupikteedel väga raske. Sõiduteele tehakse kahekordse pindamisega mustkate.

 

2018. a on lootus analoogseid töid alustada Pihlaka piirkonnas. 2017 ei saanud seal töid teha, kuna ka sinna on kavas rajada optilise kaabliga sideühendus ja täna vaskkaabli otsas olevaid abonente ei saa optilise peale ümber lülitada enne, kui piirkonda on Telia poolt toodud optiline kaabel.

On selge, et remonditööd ajutiselt suurendavad ebamugavusi, kuid me peame need üle elama, et edaspidi oleksid paremad tingimused. Töö teostajaga AS TARISTON on kokku lepitud, et nad teevad tööd nii, et põhjustada elanikele võimalikult vähe ebamugavusi ja vastavalt võimalustele arvestavad elanike soovidega.

 

Info:

Enn Mäger
Türi Haldus juhataja
5077131
Enn.mager@tyri.ee

 

Ülejõe joonis

Pihlaka joonis