Ametlikus menetluses esitatakse kõik avaldused (nõuded, kirjad, taotlused)

  • elektrooniliselt e-postile vallavalitsus@tyri.ee või
  • postiga Kohtu tn 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond.

Vallale kuuluva eluruumi üürimine

Haridusvaldkonna taotlused

« Tagasi

Türi valla lasteaeda lapse vastuvõtmise taotlemine

  •  Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) lasteaia direktorile kirjaliku taotluse. Taotluses märgitakse lisaks sooviavaldusele andmed lapse kohta (nimi, sünniaeg või isikukood, elukoht) ning andmed vanemate kohta (nimi, vanema valikul kontaktandmed). Türi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) võib taotluse esitamiseks koostada näidisvorme.
  • Taotlus esitatakse vähemalt üks kuu enne päeva, millal soovitakse laps lasteaeda panna. Taotlus rahuldatakse, kui soovitud lasteaias on vaba koht.
  •  Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus, mis esitatakse lasteaia direktorile vähemalt kaks nädalat enne eeldatavat lapse lasteaiast väljaarvamise aega. Avaldust ei pea esitama, kui laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja põhjusel, et ta asub täitma koolikohustust.
  • Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise vormistab lasteaia direktor käskkirjaga.

 

Info:
Anne Viljat
haridusspetsialist

Anne.Viljat@tyri.ee
384 8230

Alus: Türi valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lapse lasteaiast väljaarvamise kord