Vabad töökohad

Tööd saab Türi Ühisgümnaasiumi DIREKTOR

kandideerimise tähtaeg 13.05.2019

Türi vallavalitsus kuulutab välja konkursi 
TÜRI ÜHISGÜMNAASIUMI DIREKTORI ametikohale
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus
Kandidaadilt ootame:
 • väga häid teadmisi haridusvaldkonnas;
 • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi ning lähtumist Türi Ühisgümnaasiumi väärtustest
Kandideerijatel esitada hiljemalt 13. mai 2019 kell 13 Türi Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.
Dokumendid esitada digiallkirjastatult Türi Vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@tyri.ee
Töötasu katseajal: 1600 eurot
Tööle asumise aeg: juuli 2019
Tööleping sõlmitakse: tähtajatult
Lisainfo: Rünno Lass rynno.lass@tyri.ee ja Tel.: 5083957
16.04.19

Türi Põhikool

võtab alates 2019/2020 õppeaastast tööle

 • GEOGRAAFIA ÕPETAJA (1,0 kohta, asenduskoht)
 • KUNSTIÕPETUSE ÕPETAJA (1,0 kohta)
 • MATEMAATIKA ÕPETAJA  (1,0 kohta)

Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.

 • KLASSIÕPETAJA (1,0 kohta, ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe)

Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning eripedagoogilised kompetentsid.

 • ERIPEDAGOOGI (1,0 kohta)

Kandideerijatel nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Kandideerimiseks saata kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 3. maiks Türi Põhikooli e-postile sekr@tyripk.ee. Lisainformatsioon telefonil 383 8270.