Tööpakkumised

Türi Põhikool võtab tööle

  • GEOGRAAFIAÕPETAJA (1,0 kohta, asenduskoht)

Kasuks tuleb ka matemaatika õpetamise kogemus.
Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.
Tööle asumine augustis 2019.
Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 16. juuniks Türi Põhikooli e-postile sekr@tyripk.ee.
Lisainformatsioon telefonil 383 8270.

 

Türi vallavalitsus võtab tööle:

  • SOTSIAALHOOLDUSTÖÖTAJA
Türi Vallavalitsus võtab tööle olemasoleva töötaja ajutiseks asendamiseks  0,75 ametikohaga sotsiaalhooldustöötaja Kabala sotsiaalmajja, kuutöötasuga 680 eurot.
Tööle asumise aeg: 17.06.2019.
Tööülesanded: 
klientide abistamine ja juhendamine igapäevaeluga toimetulekul;
toidu valmistamine;
koristamine.
 
Käru Põhikool ootab oma toredasse kooliperre:
  • klassiõpetajat (2,0 ametikohta)
  • vene keele õpetajat (0,38 ametikohta)
  • rütmika ja folkloori õpetaja (0,17 kohta)
  • põhikooli muusikaõpetajat (0,33 ametikohta)
  • lasteaia muusikaõpetajat (0,25 ametikohta)
  • lasteaia õpetajat (1,0 ametikohta)

Elulookirjelds ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 13. juuniks e-posti aadressil karukool@tyri.ee või aadressil Aia 20, Käru alevik, Türi vald, Järvamaa 79201.
Täiendav info 53 406 474 või 487 4667.

 

Väätsa lasteaed Paikäpp võtab tööle lasteaiaõpetaja (1,0 ametikohta), brutotöötasuga 1125.- eurot.

Kui oled kohusetundlik, lapsi armastav ja rõõmsameelne, siis ootame sind meie kollektiivi. Tööle asumise aeg alates 19. augustist 2019. a.

Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt 29. juuli 2019.a meiliaadressil vaatsa.lasteaed@tyri.ee või aadressil Kooli tn 12, Väätsa alevik, Türi vald, Järvamaa Lisainfo telefonil +372 56673240 Ulvi Hantson.

 

Väätsa lasteaed Paikäpp ootab oma tegusasse kollektiivi logopeedi (koormusega 0,5 põhikoht), (brutotöötasu 1,0 koormusega 1250.- eurot). Kelle peamiseks tööülesandeks on kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine ning vanemate ja õpetajate nõustamine.
 
Nõuded kandidaadile: kvalifikatsiooni vastavat kõrgharidus (võib olla omandamisel), head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet, soovi ja tahet tegutseda meeskonnas. Tööleasumise aeg 27.august 2019.
 
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavaid dokumentide koopiad palun saata 31.juuliks 2019 meiliaadressile  vaatsa.lasteaed@tyri.ee või aadressil Kooli tn 12, Väätsa alevik, Türi vald, Järvamaa 72801. Täiendav info telefonil 56673240 Ulvi Hantson