Teated

« Tagasi

Kodu soetamise määruse rakendamine peatus

Türi Vallavalitsus ei võta enam vastu Türi Vallavolikogu 25. oktoobri 2018 määruse nr 45 „Kodu soetamise toetus" alusel määratavaid toetuse taotlusi, kuna eelarves eraldatud summa ulatuses on avaldused laekunud.

Kodu soetamise toetuse määrust rakendatakse igal eelarveaastal vastavalt Türi valla eelarvesse kodu soetamise toetuseks määratud summa ulatuses.

Kodu soetamise määruse rakendamine peatub, kui kalendriaastas Türi valla eelarvesse planeeritud summa on toetustena välja makstud ning Türi Vallavolikogu ei ole lisaeelarvega toetussummat suurendanud.

 

Urmas Kupp
Majandusosakonna juhataja
5091415


Türi vald

Rahvaarv (01.01.2021)- 10 710; pindala- 1008 km²; 1 linn, 4 alevikku ja 53 küla. 

Türi vald on üks kolmest Järvamaa omavalitsusest.
Kahe ühinemise järgselt mahuvad Türi valla sisse Türi linn, Oisu, Kabala, Türi, Käru ja Väätsa piirkonnad koos oma toredate traditsioonide, tegusate inimeste ning aktiivsete kogukondadega.
Türi vald on suurepärases asukohas keset Eestit, suurematesse keskustesse jõuab siit tunni-paariga. Väga hea rongiühendus Tallinna ja Viljandiga annab võimaluse siduda oma õpingud ja tööelu mõnusa ja turvalise kodukohaga Türi vallas. Ettevõtjate jaoks on siinne kiire ja tõhus asjaajamine ning sujuv koostöö omavalitsusega toeks tegevuse alustamisel ja laiendamisel.
Kogukondlikud tegemised, lai huvitegevuse ja sportimisvõimaluste valik ning suurepärane elukeskkond on heaks põhjuseks just siin elada ja töötada või siia oma kodu rajada, pere ning lähedastega elust rõõmu tunda.