Teated

« Tagasi

Rumbi looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmisest teavitamine

Keskkonnaamet annab teada, et Rumbi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimub 13. septembrist kuni 26. septembrini 2021.

Keskkonnaministri käskkirjaga on algatatud Järva maakonnas Türi vallas Lungu külas asuva Rumbi looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus. Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Praegu kehtiv 2001. aastal kinnitatud Rumbi looduskaitseala kaitse-eeskiri vajab kooskõlla viimist kehtiva õigusega. Kaitseala kaitsekorda on vaja täpsustada, arvestamaks haruldaste liikide nõudluste tagamist ning rakendamaks kaasaja looduskaitse põhimõtete elluviimist kaitsealal.

Eelnõu avalik väljapanek toimub 13. september kuni 26. september 2021. Palume Teil esitada oma parandusettepanekud ja vastuväited kaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline 64, Pärnu 80010).

Rumbi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu

Seletuskiri

Kaitseala kaart


Türi vald

Rahvaarv (01.01.2022)- 10 674; pindala- 1008 km²; 1 linn, 4 alevikku ja 53 küla. 

Türi vald on üks kolmest Järvamaa omavalitsusest.
Kahe ühinemise järgselt mahuvad Türi valla sisse Türi linn, Oisu, Kabala, Türi, Käru ja Väätsa piirkonnad koos oma toredate traditsioonide, tegusate inimeste ning aktiivsete kogukondadega.
Türi vald on suurepärases asukohas keset Eestit, suurematesse keskustesse jõuab siit tunni-paariga. Väga hea rongiühendus Tallinna ja Viljandiga annab võimaluse siduda oma õpingud ja tööelu mõnusa ja turvalise kodukohaga Türi vallas. Ettevõtjate jaoks on siinne kiire ja tõhus asjaajamine ning sujuv koostöö omavalitsusega toeks tegevuse alustamisel ja laiendamisel.
Kogukondlikud tegemised, lai huvitegevuse ja sportimisvõimaluste valik ning suurepärane elukeskkond on heaks põhjuseks just siin elada ja töötada või siia oma kodu rajada, pere ning lähedastega elust rõõmu tunda.