Teated

« Tagasi

Tööpakkumised

Türi vald ootab oma meeskonda Türi Päevakeskuse JUHATAJAT.

Türi Päevkeskuse juhataja on uuendusmeelne juht, kes tundes sotsiaalvaldkonna erinevaid tahke suudab meeskonnatöö ja ettevõtlikkuse tulemusena pakkuda heal tasemel teenuseid nii päevakeskuse praegustele psüühilise erivajadusega klientidele, kui ka arendada uusi võimalusi Türi valla elanikele mitmekülgse toe pakkumiseks.

Kandidaadilt eeldame:

  • juhtimisalaseid pädevusi
  • laia silmaringi ja teadmisi sotsiaalvaldkonnast
  • kõrgharidust

Dokumendid:

  • motiveeritud kandideerimisavaldus koos palgasooviga ja elulookirjeldus
  • haridust ja nõutud pädevusi kinnitavate dokumentide koopiad
  • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid

palume saata digiallkirjastatult e-postile vallavalitsus@tyri.ee hiljemalt 25. maiks.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Tööleping sõlmitakse: tähtajatult.

Lisainfo e-posti aadressil kaia.iva@tyri.ee ja tel 55576916

__________________________________________________________________________

Türi Põhikool pakub järgmisest õppeaastast tööd MATEMAATIKAÕPETAJALE (1 koht) ja ERIPEDAGOOGILE (1 koht)

Tööle asumine 23. augustil 2021.

Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, lisaks matemaatikaõpetaja kandidaadil õpetajakutse ning eripedagoogi kandidaadil eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 31. maiks  Türi Põhikooli e-postile sekr@tyripk.ee. Lisainformatsioon telefonil 510 0135.

1. juunist 2021 pakume tööd

ADMINISTRAATOR-KORISTAJALE (1 koht)

Avaldus ja CV saata 21. maiks e-postile sekr@tyripk.ee, lisainformatsioon telefonil 5305 8230.

__________________________________________________________________________

Türi Haldus pakub tööd HALJASTUS- ja HEAKORRATÖÖLISELE ning EHITUS ja REMONDITÖÖLISELE

Avaldus esitada Türi Halduse e-postile tyrihaldus@tyri.ee või postiaadressile Türi linn, Viljandi tänav 13b, 72213.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info:
Enn Mäger
507 7131 
enn.mager@tyri.ee

______________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
Väätsa lasteaed Paikäpp kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI ametikoha täitmiseks 0,5.
 
Logopeed:
  • selgitab välja kõneravi vajavad lapsed ning tegeleb nendega;
  • vajadusel koostab individuaalsed õppekavad ja juhib lapse arengu meeskonna tööd;
  • nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid kõneravil olevate laste küsimustes;
  • jälgib laste kõneravi ülesannete täitmist rühmas.
 
Ootused kandidaadile: erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (haridus võib olla omandamisel).
Omaltpoolt pakume: sõbralikku ja ühtehoidvat kollektiivi, erialaseid koolitusi, ühisüritusi ja väljasõite.
Tööle asumise aeg: 01.09.2021.a.
 
Oma CV, avaldus ja dokumendid saate saata e-posti aadressile vaatsa.lasteaed@tyri.ee
 
Lisainformatsioon: 56673240.
_______________________________________
 

TÜRI LASTEAED ootab oma meeskonda LOGOPEEDI (koormus vastavalt kokkuleppele, tähtajatu leping)

Peamisteks tööülesanneteks on:  
- kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ning õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile;
- koostöö tegemine lapsevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine.
Nõuded: 
erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;

Omalt poolt pakume: 
- Türi Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade ja Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikuga. Järjepidevaid ning kaasahaaravaid terviseüritusi on meil nii lastele kui ka töötajatele;
- meeleolukad ühisüritused; 
- ligi 90-liikmelise meeskonnana peame väga oluliseks lapsest lähtuvat koostööd ning professionaalsust.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainfo: Angela Lõhmus, tel 5648 7855, direktor.lasteaed@tyri.ee

 


Türi vald

Rahvaarv (01.01.2021)- 10 710; pindala- 1008 km²; 1 linn, 4 alevikku ja 53 küla. 

Türi vald on üks kolmest Järvamaa omavalitsusest.
Kahe ühinemise järgselt mahuvad Türi valla sisse Türi linn, Oisu, Kabala, Türi, Käru ja Väätsa piirkonnad koos oma toredate traditsioonide, tegusate inimeste ning aktiivsete kogukondadega.
Türi vald on suurepärases asukohas keset Eestit, suurematesse keskustesse jõuab siit tunni-paariga. Väga hea rongiühendus Tallinna ja Viljandiga annab võimaluse siduda oma õpingud ja tööelu mõnusa ja turvalise kodukohaga Türi vallas. Ettevõtjate jaoks on siinne kiire ja tõhus asjaajamine ning sujuv koostöö omavalitsusega toeks tegevuse alustamisel ja laiendamisel.
Kogukondlikud tegemised, lai huvitegevuse ja sportimisvõimaluste valik ning suurepärane elukeskkond on heaks põhjuseks just siin elada ja töötada või siia oma kodu rajada, pere ning lähedastega elust rõõmu tunda.