Teated

« Tagasi

Tööpakkumised- õpetajad, logopeed, tervishoiutöötaja

     Türi Põhikool 

      võtab konkursi korras tööle täiskohaga

 - MATEMAATIKA-FÜÜSIKA ÕPETAJA

- LOODUSAINETE ÕPETAJA

 

Tööle asumine esimesel võimalusel.

 Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.

 Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad

25. augustiks  Türi Põhikooli e-postile sekr@tyripk.ee.

Lisainformatsioon telefonil 524 9630.

________________________________________________________________

 

TÜRI LASTEAED pakub tööd LIIKUMISÕPETAJALE

 

 

SOBIVAL KANDIDAADIL ON:

 • erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • soov ja tahe viia läbi mängulist liikumisalast õppe- ja kasvatustegevust;
 • hell ja hooliv iseloom
 • valmisolek organiseerida ja läbi viia lasteaia sportlikke ühisüritusi;
 • korrektsus, täpsus, kohusetunne, hea pingetaluvus;

Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt  22.08.2022 aadressil tyri.lasteaed@tyri.ee või Tehnika 12, 72213, Türi linn.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon: direktor Triin Kaljur, tel. 5648 7855, triin.kaljur@tyri.ee

 _________________________________________________________

 

 

TÜRI LASTEAED pakub tööd LOGOPEEDILE

 

SOBIVAL KANDIDAADIL ON:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • tahe ja soov kõneravi vajavaid lapsi toetada vastavalt logopeedi kutsestandarile;
 • hellus ja hoolivus;

Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt  22.08.2022 aadressil tyri.lasteaed@tyri.ee või Tehnika 12, 72213, Türi linn.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainformatsioon: direktor Triin Kaljur, tel. 5648 7855, triin.kaljur@tyri.ee

 _________________________________________________________

 
Türi Raamatukogu ootab oma tegusa kollektiiviga liituma

RAAMATUKOGUHOIDJAT Väätsa  raamatukokku

 

TÖÖ KIRJELDUS:

Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine, algatad ja viid läbi koolitusi, raamatukogutunde, kirjandusüritusi jms lastele ja noortele, vajadusel ka täiskasvanutele; juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvara kasutamisel; komplekteerid raamatukokku uusi teavikuid ning hoiad korras raamatufondi; teenindad postipunktis.

PAKUME:

 • võimalust töötada kaasaegsetes, ilusates ruumides rahvamajaga ühe katuse all,
 • võimalust mitmekesistada oma teadmisi ja oskusi,
 • võimalust rakendada oma loomingulisust,
 • võimalusi erialaseks enesetäiendamiseks,
 • võimalust saada väärtuslikke kogemusi erinevate tööprotsesside näol,
 • täistööaega brutotöötasuga alates 1000 eurot kalendrikuus.

 SOBIVAL KANDIDAADIL ON:

 • soovitavalt kõrgharidus (raamatukogundus/infoteadus, pedagoogika, infotehnoloogia või mõni muu valdkond, mis on seotud raamatukogutööga),
 • teenindusvalmidus, rõõmsameelsus ja väga hea suhtlemisoskus,
 • hea IT seadmete kasutamise oskus,
 • algatusvõime, iseseisvus ja oskus planeerida oma aega,
 • huvi nii klassikalise kui kaasaegse eestikeelse kirjanduse vastu,
 • väga hea organiseerimis- ja meeskonnatöö oskus.

TÖÖAEGtäistööaeg.
Tööle asumise aeg 22. august 2022

Kandideerimiseks palume saata cv ja sooviavaldus aadressil astrid.karpender@tyri.ee või postiaadressil Hariduse 3, Türi 72213

Dokumentide esitamise tähtaeg 15. august 2022a.

 _________________________________________________________

VÄÄTSA LASTEAED PAIKÄPP

kuulutab välja konkursi RÜHMAÕPETAJA  leidmiseks

(püsikoht, töökoormus 1,0).

 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 15.08.2022 aadressil Kooli 12, Väätsa alevik, 72801, Türi vald, Järvamaa või vaatsa.lasteaed@tyri.ee.

Info tel. 56673240.

Tööle asumise aeg september 2022.

_________________________________________________________

Türi Põhikool

pakub tööd FÜÜSIKAÕPETAJALE

(täiskoht, soovitavalt matemaatika oskusega)

Tööle asumine augustis 2022.

Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad

14. augustiks  Türi Põhikooli e-postile sekr@tyripk.ee.

Lisainformatsioon telefonil 524 9630.

_________________________________________________________

 

VÄÄTSA LASTEAED PAIKÄPP pakub tööd TERVISHOIUTÖÖTAJALE (0,3 ametikohta, tähtajatu leping)

 

 

Nõuded: rakenduskõrgharidus tervisedenduse alal või mõni muu tervisalane kutse.

Peamised tööülesanded:

 • Jälgib laste tervist ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid;
 • Koostab lasteasutuse päevakava ning kontrollib selle täitmist;
 • Kontrollib laste toitlustamise vastavust, teeb ettepanekuid selle parendamiseks;
 • Nõustab vanemaid ja õpetajaid lapse tervisega seotud küsimustes;
 • On lasteaia tervisemeeskonna juht.

Omalt poolt pakume: huvitavat ja mitmekülgset tööd, 42 kalendripäeva puhkust, ühtehoidvat meeskonda, ühisüritusi.

Tööle asumise aeg: 01.august 2022.a.

Dokumendid ja CV esitada e-postile: vaatsa.lasteaed@tyri.ee

 

Lisainformatsioon: Ulvi Hantson, mobiil 56673240, e-post: vaatsa.lasteaed@tyri.ee

_______________________________________________________

 

Türi vald otsib TUGIISIKUID, kes koolis või lasteaias aitavad luua lapse jaoks turvalise ja toetava kasvukeskkonna.

 
Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema ning abistab suhtlemisel.

 

Lisainfo: Kati Adul, kati.adul@tyri.ee, telefon 53932270

 


Türi vald

Rahvaarv (01.01.2022)- 10 674; pindala- 1008 km²; 1 linn, 4 alevikku ja 53 küla. 

Türi vald on üks kolmest Järvamaa omavalitsusest.
Kahe ühinemise järgselt mahuvad Türi valla sisse Türi linn, Oisu, Kabala, Türi, Käru ja Väätsa piirkonnad koos oma toredate traditsioonide, tegusate inimeste ning aktiivsete kogukondadega.
Türi vald on suurepärases asukohas keset Eestit, suurematesse keskustesse jõuab siit tunni-paariga. Väga hea rongiühendus Tallinna ja Viljandiga annab võimaluse siduda oma õpingud ja tööelu mõnusa ja turvalise kodukohaga Türi vallas. Ettevõtjate jaoks on siinne kiire ja tõhus asjaajamine ning sujuv koostöö omavalitsusega toeks tegevuse alustamisel ja laiendamisel.
Kogukondlikud tegemised, lai huvitegevuse ja sportimisvõimaluste valik ning suurepärane elukeskkond on heaks põhjuseks just siin elada ja töötada või siia oma kodu rajada, pere ning lähedastega elust rõõmu tunda.