« Tagasi

19. septembrini saab esitada ettepanekuid Türi valla aukodaniku nimetuse, vapimärgi, kuldsete ning hõbedaste aumärkide andmiseks

Taas on kätte jõudnud see aeg, kus Türi vallavalitsus ootab ettepanekuid Türi valla aukodaniku nimetuse, vapimärgi, kuldsete ning hõbedaste aumärkide andmiseks.

 

AUKODANIK

Türi valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austuse avaldusena Türi vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Türi valla aukodanikuks nimetamisel antakse isikule Türi valla vapimärk ning isiku nimi ja teenete loetelu kantakse Türi valla auraamatusse.

Ettepanekuid Türi valla aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu. Ettepanekute esitamise lõpptähtpäeva igal aastal määrab ametiasutus ja teavitab sellest valla veebilehel.

Türi valla aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu ja vormistab selle otsusega. Türi valla aukodaniku teenete kirjeldus koos aukodanikuks nimetamise taotlusega säilitatakse vallavolikogu istungi vastava protokolli juures.

Aukodaniku nimetuse andmist tõendatakse aukodaniku tunnistusega, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Aukodaniku tunnistuse vormi kehtestab vallavalitsus.

Aukodanikuks nimetamise TAOTLUS (.rtf),   (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist).

 

KULDMÄRK

Türi valla kuldse aumärgi võib anda täisealisele füüsilisele isikule Türi vallale osutatud silmapaistvate teenete ja valla huvides tegutsemise eest.

Ettepanekuid Türi valla aumärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu.

Türi valla aumärgi andmise otsustab vallavalitsus ja vormistab otsuse korraldusega.

ETTEPANEK kuldse aumärgi andmiseks  (.rtf),  (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)

 

HÕBEMÄRK

Türi valla hõbedase aumärgi võib anda 7-26-aastasele tublile noorele, kiitusega ning kuld- või hõbemedaliga koolilõpetajale, Eesti meistri- või rahvusvahelisel võistlusel auhinnalisele kohale tulnud noorsportlasele või üleriigilisel või rahvusvahelisel konkursil auhinnalisele kohale tulnud noorele.


Ettepanekuid Türi valla aumärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu.

ETTEPANEK hõbedase aumärgi andmiseks  (.rtf),  (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)

Türi valla vapimärk, kuld- ja hõbemärgid antakse üle 22. oktoobril kell 19 Türi kultuurikeskuses toimuval Türi valla aastapäeva pidulikul aktusel.

 

Teate edastas:

Merle Rüütel

avalike suhete juht

merle.ryytel@tyri.ee