Järva noorkotkad tähistavad Türil oma 25. juubelit

Täna tähistab Noorte Kotkaste Järva malev Türi Kultuurikeskuses oma 25. taasloomise aastapäeva. Maleva mõlemad loomised, nii enne II maailmasõda kui ka taasloomine 1993. aastal, toimusid just Türil.

Pidulikul koosviibimisel vaadatakse tagasi olnule, tunnustatakse tublimaid noorkotkaid, kodutütreid, noortejuhte ja toetajaid. Noorte Kotkaste Järva maleva kõrgeima tunnustuse, maleva rinnamärgi pälvivad Noorte Kotkaste Paide I rühma pealik Urmas Täht, Paide I rühma noorkotkas Arlis Arold, endised noorkotkad ja tänased Kaitseliidu liikmed Joonas Hein, Sten Järv, Karlis Hünninen, Mikk Ludvi, Kim Niitmäe, Rauno Pahapill ning Kaitseliidu Paide üksikkompanii tegevliige Urmas Kõonurm.

Aktuse muusikalise poole sisustab orkester TÜRI puhkpillipaladega. Aastapäeva austavad oma kohalolekuga lisaks teistele ka sotsiaalkaitseminister ja Noorte Kotkaste Järva maleva toetajaliige Kaia Iva, kohalike omavalitsuste juhid ning Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm.

Maleva tegevus nende kahekümne viie aasta jooksul on olnud toimekas. See toimekus on avaldunud endiste ja praeguste tublide noorkotkaste ja  vabatahtlike juhtide näol, kes maleva taaslõid, seda üles ehitama ja arendama hakkasid ja täna edasi viivad. Kõigile nendele aastatele tagasi vaadates on malev andnud palju tublisid noori Kaitseliidule, Kaitseväele ja ka teistele elualadele.

Maleval on kujunenud toredad koostööpartnerid: kohalikud omavalitsused, koolid, noorteühendused ja paljud teised, sealhulgas ka näiteks Edelaraudtee Infrastruktuuri AS või siis GoTrack OÜ. Veerandsada aastat kestnud töö tulemusena on malev arvestav partner Järvamaal.

Veerandsaja aasta jooksul on malevat juhtinud  malevapealikena Janis Baranin, Urmas Piigert, August Albert, Aarne Sibrik, Siim Tischler ja Allar Ansjaki, maleva vanematena kuni aastani 2003 Enn Jalak, Pille Veitma ja Sven Pung.  Maleva tööd ja tegemisi on teinud lihtsamaks noorteinstruktorid Pille Veitmaa (aastatel 1999-2004) ja Urmas Piigert alates 2004.aastast.

Täna juhivad malevat malevapealik  Karin Allik, malevapealiku abi Ülari Vooremäe ja juhatuse liikmed Türi „Hundi" rühma pealik Margus Allik, Paide I rühma pealiku abi Merike Einma ja Järva-Peetri rühma pealik Urmas Täht.

Teate edastas:

Urmas Piigert

Kaitseliidu Järva malev noorteinstruktor

Tel. +372 717 9717

Mob +372 525 3860

Mail urmas.piigert@kaitseliit.ee