Vallamajas ja tänavapildis võib kohata vormis kaitseliitlasi

Fotol: 2018 aasta Järva maleva Võidutule toojad noorkotkas Sten Ivantšik, naiskodukaitsja Merje Mihkelsaar, kodutütar Heli Hiiemäe ja kaitseliitlane Endel Nurmsalu

Järgmisel nädalal peab Kaitseliit ja Kaitseliidu Järva malev oma 100. juubelit. Andmaks juubelile pidulikumat hõngu, kutsus Kaitseliidu Järva maleva pealik kõiki Järvamaa kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, noorkotkaid, kodutütreid ja noortejuhte kandma oma igapäevastel töödel, õpingutel ja muudel toimetustel Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste või Kodutütarde vormiriietust.

Üleskutsega liituvad ka Türi vallavalitsuses töötavad kaitseliitlased eesotsas vallavanem Pipi-Liis Siemanniga.

Järvamaalastel on võimalus vormis Kaitseliidu liikmetega kohtuda tänavapildis ajavahemikul 05. kuni 11. november.

Hea järvamaalane!  Leia meie vormis Kaitseliidu liige, tehke koos üks tore pilt ja postita see koos meeleoluka kommentaariga Facebooki Kaitseliidu Järva maleva lehele: https://www.facebook.com/KaitseliiduJarvaMalev/

Kaitseliit loodi 11. novembril 1918. aastal. Täna on Kaitseliit kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ning sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon. Kaitseliidu ülesanne on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Kaitseliidu nais- ja noorteorganisatsioonid on Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred.

Vormikandmise nädala mõte ja idee pärineb Kaitseliidu noorteorganisatsioonidelt.

Täiendav info Kaitseliidu 100. juubeli kohta:

Major Gabriel Rikberg

Kaitseliidu Järva maleva pealik

Tel. 5300 4233

gabriel.rikberg@kaitseliit.ee

http://www.kaitseliit.ee/