Türi Vallavolikogu 29. novembri istungi päevakord

Türi Vallavolikogu istung toimub 29. novembril 2018 kell 14.00 Türi linnas Tolli tänav 62 Türi Ühisgümnaasiumi haldushoones 

13.30 Türi Vallavolikogu ja -valitsuse liikmetele kodanike pöördumise esindaja (vt p 10) esitlus hariduselu korralduslikes küsimustes

Orienteeruv
menetlusaeg

40 minutit           1. Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide tööst-Komisjonide esimehed

15 minutit           2. OÜ Türi Linnavara 2017.-2018 aasta tegevuse ja

majandustegevuse  analüüsi ning kontrolli tulemuste kinnitamine-L. Läänemets

15 minutit           3. Türi valla 2018. aasta kolmas lisaeelarve-A. Roosioja

20 minutit           4. Rahvakohtunikukandidaatide nimekirja kinnitamine- A. Eensoo

20 minutit           5. Türi valla vara võõrandamismenetluse lõpetamine (täiendava materjalina Tallinna Halduskohtuotsus)-P.-L Siemann

15 minutit           6. Konkursi „Aasta küla" korraldamise, konkursi võitja tunnustamise  ning võitjale preemia maksmise kord - P.-L Siemann

5 minutit             7. Türi vallale kuuluvatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine -U. Kupp

5 minutit             8. Türi Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine -H. Burmeister

20 minutit           9. Ettepanekud ja  märgukirjad vallavolikogule

                1)            Rahandusministeeriumi kiri ühinemislepingute täitmise kohta- A. Eensoo

                2)            ettepanek rahvastikutaaste komisjonide moodustamiseks- A. Eensoo

                3)            volikogu liikme ettepanek VOLIse kasutusele võtmiseks- A. Eensoo

                4)            ettepanek valla jaoks oluliste küsimuste aruteludeks vabas vormis -A. Eensoo

30 minutit           10.  Türi valla elanike pöördumine Innove toetuse kasutamise ning Türi valla haridusasutuste tegevuse kavandamise kohta. Kohtumine pöördumise esindajatega -A. Eensoo

                               VABA MIKROFON          

Vaheajad kell 15.30-15.45 ja 17.15-17.30