Türi valla 2018. aasta tegija, aasta tegu ja aasta küla vajavad märkamist

Kui Teil on silma jäänud Türi vallas aktiivselt tegutsevaid inimesi, ettevõtjaid, kodanikeühendusi või asutusi, kelle tegevus  või tegu on 2018. aastal kaasa aidanud valla arengule ja olnud positiivse mõjuga, siis andke sellest teada.

Koos türilaste abiga selgitame taas välja inimese ja sündmuse, kes väärivad tiitlit "Aasta tegija 2018" ja "Aasta tegu 2018". Kandidaatide esitamise tähtaeg vabas vormis on 1. veebruar 2019 kell 14.00.

Ettepanekuid aunimetuste määramiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja ühendused. Taotlused ühel A4 leheküljel peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust ja esitamise põhjendust.

Aasta tegija 2017 tunnustuse sai SA Hea Hoog, kelle algatusel loodi Türile töökeskus, mis pakub töövõimalust psüühilise erivajadusega inimestele. Türile loodud töökeskuses saavad end teostada peamiselt Türi Kodu kliendid.

Aasta tegu 2017 tunnustuse sai MTÜ Kabala Kultuuri ja Spordi Selts, kes algatas Kabala külas madalseikluspargi rajamise idee. Rajatud madalseikluspark annab võimaluse eelkõige kohapealsetele aga ka kõikidele teistele lastele ja noortele paremateks vaba aja veetmise võimalusteks, arendab laste kehalist võimekust ning muudab Kabala piirkonna atraktiivsemaks.

Aasta küla 2018 konkurss

Türi vallavalitsus kuulutab välja Türi valla aktiivsema küla ja aleviku leidmiseks konkursi „Aasta küla 2018". Konkursi „Aasta küla 2018" võitjale määratakse Türi valla 2019. aasta eelarvest preemiana 500 (viissada) eurot.

Taotluse võib esitada täiesti vabas vormis põhjendades, miks just see küla on väärt kandma aunimetust "Türi valla küla 2018".

Tähtajaliselt esitatuks loetakse ettepanekud, mis on esitatud Türi vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleisse hiljemalt 1. veebruari 2019 kella 14:00-ks.

Aasta küla 2017 tiitlit kannab Villevere külaVillevere külal on nn ökoloogiliselt mõtleva kogukonna maine. Kõikide küla tegemiste (kinoõhtud jms) ajal on mõeldud ka laste peale, et kõik soovijad saaksid osaleda.

Külas peetakse lisaks MTÜ Villevere Koolimaja ettevõtmistele ka traditsioonilis tähtpäevi. MTÜl on oma sümboolika (koolimaja), mis on talletatud kohaliku puiduettevõtja algatusel ka külamaja kohvikulaudadele.

Küla jagab infot oma tegemistest aegsasti, traditsioonilised sündmused on rahvarohked.

Tegeletakse ka rahvaharidusega- erinevad õpikojad ja koolitused majas on tavapärased.

Teate koostas:

Triin Pärna

haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

triin.parna@tyri.ee