Kirjalik enampakkumine Lauri külas asuva Reediku kinnisasja võõrandamiseks

Türi Vallavalitsus võõrandab enampakkumise teel Lauri külas asuva Reediku kinnisasja (kinnistusraamatu registriosa number 12537050, katastritunnus 83401:001:0204, suurus 9532 m2). Pakkumise täpsemad tingimused on toodud Türi Vallavalitsuse 15. jaanuari 2019 korralduses nr 19. Korraldusega saab tutvuda siin.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine hiljemalt 14. veebruaril 2019 kella 12.00ks etteantud vormil.

Täiendavat infot saab e-posti aadressil marje.parn@tyri.ee või telefonidel 5333 0476, 384 8250.

 

Teate koostas
Marje Pärn
varahaldusspetsialist
384 8250, 5333 0476
marje.parn@tyri.ee