5. veebruaril lõppeb kandidaatide esitamine tunnustamiseks Türi valla ettevõtluskonkursil

Konkursi eesmärk on tunnustada Türi vallas tegutsevaid edukaid füüsilisest isikust ettevõtjaid ning äriühinguid, sh suur- ja väiketootjaid, talusid, põllumajandus- ja muid ettevõtteid. Konkursile võib esitada füüsilisest isikust ettevõtjaid ning äriühinguid, sh maaettevõtlusega (taime- ja loomakasvatussaaduste tootmine) tegelevaid suur- ja väiketootjaid (talud ja põllumajandusettevõtted), alternatiivset suunda arendavaid talusid ja muid ettevõtteid, kes tegutsevad Türi vallas.

Info:

Üllar Vahtramäe
arendusjuht
Yllar.Vahtramae@tyri.ee
384 8240
504 0112

 

Türi valla ettevõtluskonkurss 2018

Vallavalitsus kuulutas konkursi välja 3. jaanuari 2019 korraldusega nr 6.
Kandidaadi võib konkursile üles seada iga isik (sh kandidaat ise) või asutus. Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele esitada hiljemalt 5. veebruaril2019 vormikohane ankeet.

Konkursi ankeedid vastavalt kategooriatele on:

1) Türi valla parim ettevõte 2018
ankeet (.pdf)(.doc)e-vorm

2) Türi valla parim talu 2018
ankeet (.pdf)(.doc)e-vorm

3) Türi valla edukaim alustav ettevõte 2018
ankeet (.pdf)(.doc)e-vorm

4) Türi valla parim kohalik toode või teenus 2018
ankeet (.pdf)(.doc)e-vorm

5) Türi valla parim töökollektiivi juht 2018
ankeet (.pdf)(.doc)e-vorm