Türi noorte omaalgatus sai Erasmus+ fondi poolt toetuse

KODANIKUAKTIIVSUS on rahvusvaheline noortevahetus, Eesti ja Hispaania riikide noorte omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud Eesti noortel koostöös Hispaania noorte ja noortejuhtidega. Viiakse ellu noorte poolt.
 
Partneriteks on Türi Lastekaitse Ühing, kes teeb koostööd Türi Noortekeskusega ning mittetulunduslik kultuuriorganisatsioon La Hoya. See asutati 1982.aastal sõprade rühma poolt, kellel on sarnased huvid eesmärgil teha koht/ruum noortele, kus nad saavad teha asju, mida nad tahaksid. Meil avatud ruum Noortekeskuses.
 
Ühingus on 4 sektorit: teater, sport, Euroopa projektid  ja noortekeskus.
 
Nende peamine eesmärk on anda noortele võimalusi veeta oma vaba aega, teha kasulikke tegevusi, toetada noorte algatusi, noorte avatud rahvusvahelist vahetust, edendada sotsiaalse arengu initsiatiivi ning hõlbustada noorte kohanemist ühiskonnaelus. Seda eriti maapiirkondades, kaasates noori oma töösse ja arendada nende loovust, mis aitab suurendada nende osalust ja koostööd.
 
Käsitletakse noorte jaoks olulist teemat KODANIKUAKTIIVSUS, kuna eakaaslaste hulgas on palju passiivseid noori ning neid, kellel ei ole võimalik osaleda aktiivselt ühiskonnaelus kas väheste sotsiaalsete oskuste tõttu või majanduslikel põhjustel.
 
Projekti põhitegevusteks on 2 kohtumist: üks Türil ja teine Elches ning tegevusprogrammi läbiviimine. Mõlemad kestavad 6 päeva. Elche on linn, mis asub Valentsia piirkonnas, Vahemere ääres.
 
Eesmärkide realiseerimine lähtub mitteformaalse õppimise meetoditest ja põhimõtetest. Projekti kõikides etappides on noored kaasatud, toimub noortepassi õpianalüüs. Osalejatele väljastatakse rahvusvaheline Noortepass.
 
Projekti kava on üles ehitatud nii, et noored saaksid teadmisi, omandaksid kogemusi läbi praktika, saaksid avastada ning katsetada; teada ja tunda oma koostööpartnereid Hispaaniast, tutvuda  nende osalemise võimaluste, kaasamise ja motiveerimise metoodikaga, vahetada kogemusi. Toimub kultuuride vaheline õppimine.
 
Õppimise kõrval on oluline koht kultuuriprogrammil: riiki, keelt, kultuuri ning tavasid tutvustavad tegevused. Lõpusündmusena toimuvad üritused kohalikule kogukonnale. Rühmatööde tulemusel selgub, mis on see sündmus, kellel ja kus seda läbi viiakse.
 
Sündmuse läbi kaasatakse kogukonna noori, peresid ning ka eakaid. Töökeeleks on inglise keel.
 
Osalevad 14-18-aastased noored, mõlemast riigist 10, neid saadab 2 täiskasvanut, samuti mõlemast riigist. Kokku osaleb projektis 24 osalejat.
 
Mõlemas grupis on 5 poissi ja 5 tüdrukut. Meie partnerite sihtgrupi noored on samade huvide ja  taustaga. Mõlemas põhitegevuses osalevad täpselt samad noored.
 
Eelkohtumine Elche ACD la Hoya ühingu esindajatega toimub juunikuu alguses Türil ning kogu grupp on meil külas 1-8.augustini. Türi noored on Hispaanias, Elche kogukonnas septembrikuu lõpus.
 
Projekti rahastab Erasmus+, SANA SA Arcimedes Noorteagentuur.
Partnerid Türi Lastekaitse Ühing, ACD La Hoya, Türi Noortekeskus
 
Erika Teras
MTÜ Türi Lastekaitse Ühing, projektijuht
Türi Noortekeskus, noortejuht