Tööpakkumised

Türi Haldus pakub tööd majahoidjale.

Objektidega tutvumine ja info Türi linn, Viljandi tänav 13b (II korrus, Türi Halduse kontor)

või tel: 5197 3287 või e-post: gert.saamann@tyri.ee.

 

Türi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI

ametikoha täitmiseks:

Lastekaitsespetsialisti ametikoha kandidaadi kvalifikatsiooninõueteks on erialane ettevalmistus ja kõrgharidus, nõutav on oskus koostada õigus- ja haldusakte, teadmised haldusmenetluse ja asjaajamise reeglitest.

Lastekaitsespetsialist on ametnik, kelle töö põhieesmärgiks on laste õiguste kaitsmine, laste hoolekande ja sotsiaaltoetuste ning -teenuste korraldamine Türi vallas.

Kandideerijal esitada hiljemalt 01. novembril 2019 kella 13.00ks Türi Vallavalitsusele järgmised dokumendid:

* kandideerimisavaldus ja palgasoov;

* elulookirjeldus;

* kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

* muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Tööle asumise aeg kokkuleppel, ametikoht on vaba alates 1.11.2019.

Dokumendid esitada Türi Vallavalitsusele kirjalikult postiaadressile Kohtu tänav 2, Türi linn, 72213, Türi vald või digiallkirjastatult e-postile vallavalitsus@tyri.ee.

Lisainfo: Pipi-Liis Siemann, vallavanem@tyri.ee, 527 9775