KUTSE rehabilitatsiooniteenuste teemalisele infopäevale

12. juunil 2019 kell 10.00 on Türi Ühisgümnaasiumisse oodatud Türi valla lastekaitsetöötajad, HEV koordinaatorid ja teised huvilised.

Jagatava info SISU on lühidalt järgmine:

- selgitada täpsemalt rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavust abivajavatele lastele (puude otsusega ja mitte puude otsusega).

- Puude otsusega lapsed saavad teenuseid, tehes rehabilitatsiooniteenuste taotluse Sotsiaalkindlustusametisse.

- Lapsed, kellel pole puuet, saavad KOV-i toel läbi juhtumiplaani taotleda reh. teenuseid. Selleks eelnevalt juhtumiplaanis vajalik selgitada välja kompleksteenuste vajadus (KOV lastekaitse juhtumiplaan ja lapsevanema taotlus SKA-sse reh. teenustele).

Täpsem info:

Andres Tšumakov

Türi Toimetulekukooli direktor

toimetulekukool@tyri.ee