Türi Vallavalitsus ootab arvamusi, ettepanekuid ja ideid üldplaneeringus ruumilise arengu põhimõtete kujundamiseks

Türi valla üldplaneeringu koostamine on jõudnud etappi, kus Türi Vallavalitsusel koostöös ASga Kobras on valminud Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus. Dokumentidega on võimalik tutvuda Türi Vallavalitsuse kantseleis ja majandusosakonnas (asukoht Türi vald, Türi linn, Kohtu tänav 2) nende tööajal ning Türi valla veebilehel www.tyri.ee kataloogi „Ehitus, planeerimine" alamkataloogis „Üldplaneeringu koostamine".

Nimetatud dokumendid on aluseks edasisele Türi valla üldplaneeringu koostamisele ning selle keskkonnamõju strateegilisele hindamisele. Lähteseisukohtades on toodud eesmärgid ja ülesanded, mida üldplaneeringu koostamise käigus lahendama asutakse ning millele tähelepanu pööratakse. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus annab ülevaate, milliseid mõjusid ja mis ulatuses planeerimismenetluse käigus hindama hakatakse.

Enne üldplaneeringu sisulisele koostamisele asumist ootab Türi Vallavalitsus arvamusi, ettepanekuid ja ideid Türi valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamiseks. Igaühel on võimalus teada anda kitsaskohtadest ja probleemidest, millele üldplaneeringu koostamise käigus oleks vaja lahendust otsida või olulistest objektidest, mis vajaksid üldplaneeringus kajastamist või teha ettepanek üldplaneeringus teatud ruumiliste arengusuundade kajastamiseks.

Türi valla geoportaalis on kuni 30. septembrini 2019 üleval üldplaneeringu ideekorje kaardirakendus, mille kaudu on võimalik esitada asukohast lähtuvaid arvamusi, ettepanekuid ja ideid. Kaardirakendus on kättesaadav lingilt https://gis.tyri.ee/portal/home/ ja Türi valla veebilehel www.tyri.ee kataloogi „Kaardid" kaudu.

Samuti on võimalik oma arvamused, ettepanekud ja ideed esitada kirjalikult aadressil Kohtu tänav 2, Türi linn, 72213, Türi vald või e-posti aadressil yldplaneering@tyri.ee

Marje Pärn

avaliku ruumi spetsialist

marje.parn@tyri.ee