Väärikas põlvkond sai kokku liikluskohvikus

Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Türi vallavalitsuse esindajad korraldasid Türi Kultuurikeskuses väärikale põlvkonnale liikluskohviku. Üheskoos vaadati Eesti Filmiarhiivi filmi liiklusest aastal 1954, tehti viktoriini ja iga osaleja sai koju minna väikese kingitusega.

Noorsoopolitseinik Malle Hermanson ja Maanteeameti ennetusosakonna töötajad Diana Okas ning Eve-Mai Vandla eestvedamisel vesteldi väärikatele liiklusest, liiklusohutusest ja liikluskorraldusest. Näidati ette, kuidas peab kandma helkurit, kuidas kinnitama turvavööd nii autos, bussis kui rongis ning millised on tagajärjed, kui seda ei tehta. Anti soovitusi kollase helkurvesti kandmiseks (sh lihtsalt helkurtraksid) jpm. „Kui muidu ei saa, siis kasutage oma pereliikmete juures kavalust", ütles Malle Hermanson ning soovitas vanaemadel kududa mütsidesse, kinnastesse, sallidesse helkurlõnga/ niiti, et olla veelgi enam nähtavad.

Vallavanem Pipi-Liis Siemann ja majandusosakonna juhataja Urmas Kupp vastasid eakatel tekkinud küsimustele ja ühtlasi palusid, et kõikvõimalikud mured, lisaküsimused ja ettepanekud esitataks vallavalitsusse kirjalikult kas e-posti teel vallavalitsus@tyri.ee või aadressil Kohtu 2, Türi. „Püüame koos teie muredele lahendused leida", ütles Siemann.

Kuppu soovitus bussiliiklejatele oli kindlasti igal korral valideerida oma sõidukaart kuna sellest joonistub välja, kui palju on liiklejaid, kas busse võetakse vähemaks või pannakse juurde. „See on väga oluline tagasiside", rõhutas Kupp.

Loe häid soovitusi liikluskasvatuse kohta SIIT

Turvalist liiklemist kõigile!

 

Teate edastas

Merle Rüütel

avalike suhete juht

merle.ryytel@tyri.ee