Veel 3 päeva saab hääletada kaasava eelarve projektide toetuseks

21. oktoobri keskööni saab anda oma hääle Türi valla kaasavasse eelarvesse.

Hääletada saab elektrooniliselt Türi valla veebilehe kaudu SIIN või kirjalikult hääletuspunktis, mis asuvad meie raamatukogudes – Käru ja Väätsa Raamatukogus ja Türi Raamatukogu struktuuriüksustes, st Türi linnas, Oisu alevikus, Kabala, Kahala ja Laupa külades asuvates raamatukogudes. Raamatukogudes saab hääletada nende lahtiolekuaegadel. Hääletama minnes tuleb kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Hääletamisest saavad osa võtta kõik isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletamisperioodil Türi vallas ning kes hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane. Hääletamisõigusega isik võib hääletada ühe korra ning ühe avalikustatud idee poolt. Kaks korda hääletanute vallakodanike hääled tühistatakse.

Türi valla kaasavasse eelarvesse laekus vallavalitsusse tähtajaks ettepanekuid kokku 17, kogusummas 217 847 eurot. Komisjon valis neist välja 10. Projektide ideekirjeldused on koostatud nende esitajate poolt. Hääletamistulemused selgitatakse välja hiljemalt 1. novembriks 2019.

Projektid, mille poolt saab hääletada:

1. Konna maja kontserdihoov (projekti hinnanguline maksumus 9 100,00)

Plaanis on rajada kontserdihoovi: 4 jalgrattahoidjat, sisehoovi kõnnitee, lavaesine hoovitee, lavavalgustus, vooluvõtukoht ja päikesepatareiga õuevalgustus, komposter-välikäimla - projekt on võimalik ellu viia ka osaliselt.

2. Mänguväljak Kahala külla (projekti hinnanguline maksumus 10 825,20)

Mitte kõik lapsed ei ela linna lähedal, kus saaks ohututel mänguväljakutel mängida. Meie armsast, rohelisest, Järvamaa piiri peal asuvas Kahala külas on puudu üks korralik mänguväljak, kus lapsed saaksid peale koolipäevasid mõnusalt puhata, värskes looduses aega veeta ja omavanustega sotsialiseeruda. Uue mänguväljaku olemasolul saaksime vana, lagunenud ja ebaturvalise mänguväljaku eemaldada. Uue mänguväljaku paigaldaksime vana mänguväljaku asemele, mis asuks mõnusate päikevarjuks olevate tammepuude all, keset küla, kus on lapsevanematel ümberringi silmad peal.

3. Pingid tänavate äärde (projekti hinnanguline maksumus 10 000,00)

Türil elavad suures osas vanemad inimesed, mistõttu oleks vaja, et ka nende elu oleks rohkem elamisväärne. Kõige lihtsam asi, mida teha, oleks paigaldada pingid tänava ääres. Vanuritel on liikumine ülioluline ja kindlasti nad teeksid seda tunduvalt rohkem, kui oleks pinke, kus vahepeal jalga puhata. Nt võiks olla ka kunagise koolidirektori Hr Tabuni ja tema eesti keele õpetajast abikaasa Haide Tabuni auks mälestuspink. Selliseid mälestuspinke paigaldatakse paljudes kohtades üle Eesti teatud kindla paiga olulistele inimestele. Türi on väga armas ja idülliline linn. Pingid aitaks oluliselt kaasa.

4. Madalseiklusrada Väätsale (projekti hinnanguline maksumus 10 000,00)

Idee on rajada Väätsa Põhikooli mõisapargi kõrvale ja uue spordiväljaku vahelisele haljasalale madalseiklusrada, millest saaks „lõbustuspark" kõigile kasutajatele. Nii koolilastele suures õuevahetunnis, kehalise kasvatuse õpilastele koolitunnis, laste kohtumiskohaks pärast koolipäeva või peredele, kes õues aega veedavad. Kuna madalseiklusrada on planeeritud rajada mõisapargi kõrvale, on lastevanematel hea lastega aega veeta pargis ja linnulaulu kuulata.Madalseiklusrada on suurepärane koht, kus oma aega sisustada. Turnides ja ronides kasutab laps oma lihaseid, avastab mänguhoo ja see üheskoos tekitab adrenaliini pargi kasutajale. Arendab lapse kehalist arengut, õpetab tasakaalu ja paneb lapse proovile võimalike hirmude ees. Eesmärk on luua noortele uusi võimalusi olla aktiivne ja liikuv.

5. Kabala võrkpalliplats (projekti hinnanguline maksumus 16 727,00)

Kabala laululaval on meeldiv võimalus pakkuda pealtvaatajatele korrastatud lavalaudadelt head kontsertelamust. Kahjuks on aga lava ees olevad pikad pealtvaatajate pingid läbi mädanenud, katki ja viltu vajunud ning osaliselt asendatud ajutiste erinevaist kohtadest kohale toodud pingikestega. Mõisapargi mõisahoone poolses otsas on võimalus pakkuda sportimisvõimalusi lastele ja suurematele nii staadionil kergejõustikus kui ka palliplatsil korv- ja võrkpallis. Võrkpalliplats on aga valminud headel kolhoosiaastatel ning vajab juba pealispinna planeerimist, korrastamist ning uue kihi graniitsõelmete paigaldamist ja tihendamist.

6. Väätsa rannavõrkpalli väljakute renoveerimine (projekti hinnanguline maksumus 10 400,00)

Väätsa rannavõrkpalli väljakud rajati 2014. aastal. Neid valmis esialgu 2, et saaks korraldada suviseid vollevõistlusi ja et harrastajad saaksid ilusatel suvepäevadel pallimängu nautida. Kaks aastat hiljem (2016.a) sai selgeks, et 2 väljakut on liiga vähe ja juurde tuleks teha kolmas. Need väljakud rajati erainitsiatiivil, kusjuures Väätsa valla osalus oli minimaalne. Me saime kolmanda väljaku, mis muutis suvise võrkpalli võistlussarja läbiviimise oluliselt paremaks ja ka harrastajaid on nüüdseks juurde tekkinud. Aastal 2019 on seis selline, et rannavolle võistlus kujunes juba ülimalt populaarseks. Igal nädalal oli rannas keskmiselt 45 mängijat ja seoses Väätsa Tervisekompleksi tekkinud ööbimiskohtadega on leidnud tee Väätsale laagrisse juba terve rida võrkpallilaagreid, kes kõik kasutavad hea meelega rannavolle väljakuid.

7. Kõltsi elurajooni teavitusviitade ja välisvalgustuse väljaehitus (projekti hinnanguline maksumus 10 000,00)

Et sügisel- talvel end mugavamalt ja turvalisemalt tunda, oleks tingimata vajalik ka juurdepääsutee kohendamisele lisaks paigaldada mõnedki tänavavalgustuse punktid. Tänavavalgustus peletab kutsumata külalised nn. pahad eemale, kuna paljud majapidamised on sügis-talve perioodil alalise valveta. Esialgu on soov valgustid paigaldada peamise juurdepääsuteele (alates Kõltsi vkt sissesõidust kuni Jõekese vkt sissesõiduni) umbes 6 valgustit, millised annaksid mingil määral aimu inimeste elamiskoha olemasolust nimetatud piirkonnas ja aitaks orienteeruda ka neil, kes harva satuvad hilistel tundidel sellesse asumisse. Seda eriti praegu, et nimetatud teelõik on ilma katteta, porine, auklik. Selle probleemi lahendamisel on ka oluline kohaliku kogukonnale tuntav tugi vallavalitsuse poolt.

8. Koerte mängu-, treening- ja jalutusväljaku rajamine (projekti hinnanguline maksumus 21 732,00)

Projekti eesmärgiks on Türile kaasaegse koerte mänguväljaku rajamine. Eesmärk on koerte sotsialiseerimine, treenimine, uute oskuste ja harjumuste õppimine. Lemmikud saavad väljakul mängida ja vabalt joosta, agility treeningut tehes paranevad füüsilised võimed nii loomadel kui nende omanikel.Väljak aitab parandada inimeste ja loomade vahelisi kontakte, süvendab loomaarmastust ja vastutustunnet. Kuna Tolli mets on väga populaarne koht lemmikloomadega jalutajate seas, siis asukoht Tolli metsa servas on ideaalne. Treening- ja mänguväljaku rajamisega ei kaasne ühegi puu mahavõtmist. Aiaga piiratud ala mõõdud on 20x40m=800 m2. Ala on jaotatud kaheks, et väiksemad ja suuremad koerad saaksid olla eraldi. Alade sees asuvad 10 erinevat agilityatraktsiooni,istepink, prügikast. Lisaks veel teadetetahvel koos platsi kasutusjuhendi ja teadete jätmise võimalusega. Atraktsioonide alused alad on kaetud liiva või kooremultšiga.

9. Akende vahetamine, tualettruumide renoveerimine ja inventari soetamine MTÜ Taikse Külaseltsi majas (projekti hinnanguline maksumus 12 280,00)

Soovime, et kogu maja aknad saaksid vahetatud uute vastu, sest mõned aknad on juba lausa ohtlikult lagunenud. Tualettruumid on meil väga õnnetus olukorras ja soovime neidki kaasajastada  ja paigaldada ka ventilatsioonisüsteemid, paigaldame garderoobi nagid koos istepinkidega ja teenindusletid, soetame saali uued lauad ja neile laualinade komplektid. Fuajeesse, WC-desse ja saali paigaldame (osaliselt pimendavad) rulood või ribakardinad.)

10. Simmaniplats Kärus  (projekti hinnanguline maksumus 24 868,00)

Soov on uuendada Käru keskmes olevat simmaniplatsi, et plats oleks jälle turvaliselt kasutatav rahvaürituste tähistamisel ning platsi saaks edaspidi enam nii Käru kui ka kogu Türi valla erinevate sündmuste tähistamiseks kasutada. Soov on ehitada kivist tantsupõrand, mis oleks senisest puitpõrandast kestvam ja vastupidavam. Tõsta põrand senisest kõrgemale, et vihmavesi ei koguneks põrandale ega saaks põrandat kahjustada. Ehitada uus, puidust varjualune (soovitavalt kohaliku puidumeistri poolt); paigaldada uued pingid, laduda maakividest ümbris simmaniplatsi lõkkekohale, et muuta üritustega seotud tule tegemine turvalisemaks (kivid on olemas).

Lisainfo ja küsimused:

Elari Hiis, komisjoni esimees, telefon: 53402901

Aime Roosioja, komisjoni liige, telefon: 53447843

 

Teate edastas:

Merle Rüütel

avalike suhete juht

merle.ryytel@tyri.ee