Türi vallavolikogu 31. oktoobri istungi päevakord

Türi Vallavolikogu istung toimub 31. oktoobril 2019 kell 14:00 Türi Vallavalitsuse haldushoones.

PÄEVAKORD:

Orienteeruv
menetlusaeg                                   

40 minutit           1. Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide tööst- Komisjonide esimehed

10 minutit           2.  Türi ujula ostuprotsessi ja otstarbekuse kontrolli tulemuste kinnitamine- V. Valang

5 minutit             3. Türi vallale kuuluva vara valitsemise üleandmine- U. Kupp, K. Iva, A. Eensoo                                                                           

20 minutit           4. Türi Ühisgümnaasiumi, Türi Põhikooli, Türi Toimetulekukooli, Retla-Kabala Kooli ja Käru Põhikooli põhimääruste kehtestamine- R. Lass, A. Avi

10 minutit           5. Türi Toimetulekukooli nimetuse muutmine ja Türi Kevade Kooli põhimääruse kinnitamine- R. Lass, A. Avi

10 minutit           6. Türi valla kaevetööde eeskirja kehtestamine- U. Kupp, K. Iva

15 minutit           7. Türi valla raamatukogude tegevuse ümberkorraldamine, Türi Raamatukogu põhimääruse, raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestamine ning raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi korra kehtestamine- R. Lass, M. Sadam, A. Avi, K. Aluoja

5 minutit             8. Määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine- P.-L. Siemann, A. Eensoo

20 minutit           9. Türi valla asustusjaotuse muutmise algatamine- M. Pärn,  K. Iva

15 minutit           10. Türi Vallavolikogu aseesimehe valimine- A. Eensoo

40 minutit           11.          Informatsioonid             

11.1  AS Järvamaa Haigla hetkeseisust ja tulevikust- A. Müürsepp

11.2 Türi tervisekeskuse kasutusele võtmisest- Ü. Vahtramäe

11.3 Türi põhikooli hoone ehitustöödest- E. Hiis