Lume- ja jäätõrjest Türi valla territooriumil ajavahemikul 01.11.2019 – 30.04.2020

Lume- ja libedusetõrje osas Türi vallas eeloleval talvel märkimisväärseid muudatusi ei ole. Tööde teostajad ja nende kontaktidki on samad.

Türi vallas hooldab riigiteid AS Tariston. Hooldatavate teede hulka kuuluvad ka Türi linna Paide tn, Viljandi tn ja Tallinna tn sõiduteed ning Paide tn ja Viljandi tn kõnniteed. Teiste Türi valla avalike teede ja tänavate hooldust korraldab Türi Haldus oma alltöövõtjate jõududega. Kinnistute territooriumitel vastutab lume- ja libedusetõrje eest kinnistu omanik. Kelle haldusalasse mingi teelõik jääb, on kõige lihtsam vaadata maanteeameti teeregistri kaardilt https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maanteeamet

Vastavalt sõlmitud lepingutele teostatakse lume- ja libedusetõrjet ajavahemikul 01.11.2019 – 30.04.2020. Türi linnas on leping sõlmitud tulemuse peale, st kogu lepinguperioodi vältel peab olema tagatud teede läbitavus ja teostatud libedusetõrje ning tavapärase talve puhul tasutav summa ilmastikust ei sõltu. Ainult lume äraveo puhul tasutakse selle eest täiendavalt.

Enamik tänavaid võivad olla lumised ja libedusetõrjet tehakse nendel ainult suure libeduse puhul. Peame arvestama, et normaalne olukord tagatakse umbes 8 tunni jooksul peale lumesaju lõppu.

Maapiirkondades toimub lumetõrje ja tööde teostajate tasustamine vastavalt tegelikult tehtud lumetõrje mahule (teede pikkus ja lumelükkamiste arv). Maapiirkond on jagatud viieteistkümneks piirkonnaks arvestusega, et normaalse lumesaju korral jõuab üks masin kogu oma piirkonna üle lükata 7-8 tunniga. Libedusetõrjet maapiirkondades teeme vaid hädavajaduse korral.

Kokku kulub Türi vallas iga-aastaselt ligi 500km teede hooldamiseks 300 000 - 350 000 eurot.

Täpsem lumetõrjetöid kajastav info avaldatakse ka Türi valla kodulehel www.tyri.ee.

Türi Valla taliteenistuse kontaktisik, kelle poole probleemide korral pöörduda, on Türi Halduse taristuspetsialist Jaak Avik, tel 5136018, e-post jaak.avik@tyri.ee. Samuti võite pöörduda Türi Halduse juhataja Enn Mägeri poole, tel 5077131, enn.mager@tyri.ee, ning otse lumelükkajate poole.

Kõik kontaktid on SIIN

Enn Mäger

Türi Halduse juhataja

enn-mager@tyri.ee