Järvamaa Kultuuripärl 2019 - Ants Oidekivi

7. veebruaril andis Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp Ants Oidekivile üle oma kõrgeima tunnustuse – Kultuuripärl 2019 preemia.

Ants Oidekivi on orkester TÜRI dirigendi ja Türi Muusikakooli õpetaja.

Ants Oidekivi õppis Tallinna Riiklikus Konservatooriumis muusikapedagoogika erialal klarneti lisaerialaga ja lõpetas konservatooriumi kiitusega.

Konservatooriumi lõpetamise järel asus Ants Oidekivi elama Järvamaale ja tööle muusikaõpetajana Aravete Keskkoolis. Sealt siirdus ta juba tööle Soome (Vehkalahtis, Haminas, Kotkas), tegutsedes jätkuvalt muusikaõpetajana. Tagasi Eestis, alustas Ants Oidekivi 1995. aastal tööd Türi Muusikakoolis puhkpilliõpetajana ja seal töötab ta tänaseni.

Ants Oidekivi on pannud aluse Türi Muusikakooli klarneti- ja saksofonikoolile ja koostanud pilliõpetuse ainekavad. Samuti on ta jätkanud puhkpilliorkestri traditsiooni hoidmist ning arendamist orkester TÜRI loomisega 2001. aastal, kus suur osa mängijatest on tema enda õpilased.

Alates muusikakooli kolimisest 2008. aastal oma uude majja moodustas ta muusikakooli väikeste laste sümfoniettorkestri, et nooremate klasside õpilaste koosmänguoskusi arendada ja mängulusti pakkuda. Nii mängivadki kõik juba esmase pillimänguoskuse omandanud õpilased orkestris MINI-SÜMF ja vanemate klasside mängijad orkestris TÜRI.

Ants on ka Türi Muusikakooli keelpilliorkestri ja 2018. aasta algul loodud Türi-Koeru Noorteorkestri eestvedaja ja dirigent.

Käesoleval õppeaastal on ta Türi Muusikakoolis uuendusliku vaskpille tutvustava grupiõppel põhineva projekti «3 ventiili» eestvedaja.

Ants Oidekivi õpilased on läbi aastate olnud aktiivsed osalejad erinevatel siseriiklikel konkurssidel ja saavutanud auhinnalisi kohti rahvusvahelistel konkurssidel Rootsis ja Horvaatias.

Ants Oidekivi on väga hinnatud ja oma õpilaste seas ka väga populaarne õpetaja. Tema õpetatavate erialade jätkusuutlikkust näitab seegi, et tema õpilastest on läinud pillimängu edasi õppima mitmed muusikud, kes tegutsevad täna aktiivselt muusikavaldkonnas.

Ants Oidekivi pole tuntud ja hinnatud üksnes «omal maal». Laiemat tuntust tõi Ants Oidekivile võimalus dirigeerida 2009. aasta üldlaulupeol Tallinnas puhkpilliorkestreid.

Ta on igal aastal dirigendiks ka Järvamaa laulupidudel ning osaleb oma orkestriga erinevatel Türi valla, Järvamaa ning muudel üle-eestilistel üritustel. Laulupeorongkäikudes leiab orkester TÜRI ikka ja jälle rivi alguses.

2013. aasta 20. mail dirigeeris Oidekivi rohkem kui 100-liikmelist rahvusvahelist orkestrit ja koori Mataros (Hispaanias) kolme riigi koolidevahelise koostööprojekti Comenius raames. Projekti lõppkontserdi tarvis tegi Ants Oidekivi orkestriseade Ülo Vinteri laulule «Põhjamaa».

Tema kaasabil sai alguse kohe pärast orkester TÜRI loomist ka puhkpillinädalate traditsioon, mille peadirigendiks on olnud enamus kordadel Bjørn Morten Kjœrnes Norrast ja teiseks dirigendiks Ants Oidekivi ise.

Ants Oidekivil on oluline roll nii Türi valla kui kogu Järvamaa kultuuri- ja hariduselu edendamisel ja väärib kindlasti oma aastakümnete pikkuse tulemusliku töö eest Kultuuripärli tiitlit.

Kultuuripärli preemiale esitas Ants Oidekivi Kaarel Aluoja.

Vaata hetke videost SIIT ja pildigaleriid SIIT

 

Teate edastas:

Merle Rüütel

avalike suhete juht

merle.ryytel@tyri.ee