17. veebruarini on avatud on konkurss LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

Türi vallavalitsus kuulutas välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale.
 
Lastekaitsespetsialist on ametnik, kelle töö põhieesmärgiks on laste õiguste kaitsmine, laste hoolekande ja sotsiaaltoetuste ning -teenuste korraldamine Türi vallas.
 
Nõutud:
  • Kandidaadil peab olema kõrgharidus, eelnev töökogemus sarnsasel ametikohal;
  • peab suutma täita teenistusülesandeid tippspetsialisti teenistusgrupile omase otsustuspädevuse, vastutuse ja nõuetekohasusega;
  • peab tundma oma teenistusülesannetega seonduvaid seadusi ja nende alusel antud õigusakte, asjaajamisele kehtestatud reegleid;
  • peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid

Dokumendid

* kandideerimisavaldus ja elulookirjeldus

* kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

* muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid

palume saata digiallkirjastatult e-postile vallavalitsus@tyri.ee või kirjalikult postiaadressile Kohtu tänav 2, Türi linn, 72213, Türi vald hiljemalt 17.veebruar kell 13.

Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.

Tööleping sõlmitakse tähtajatult.

Lisainfo e-posti aadressil rynno.lass@tyri.ee tel 512 5423 (Rünno Lass haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja)