10. aprillini saab esitada kandidaate Järvamaa aasta ema tiitlile

Naiskodukaitse Järva ringkond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja Järvamaa Aasta Ema 2020 konkursi. Kandidaate saab esitada 22.märtsist kuni 10.aprillini.

Aasta ema kandidaat on Järvamaal elav naine, kes on pühendunud ja väärikas ema ning eeskujuks meile kõigile. Kandidaate võivad üles seada nii üksikisikud, omavalitsused kui ka organisatsioonid ja ettevõtted ehk teisisõnu kõik, kes on märganud häid ning eeskujulikke Järvamaa emasid, keda tunnustada ning teistele eeskujuks tuua.

Käesoleval aastal valitakse Järvamaa Aasta Ema 11.ndat korda. Konkurssi korraldajad usuvad, et Järvamaa inimesed on valmis märkama ka antud eriolukorras meie tegusaid emasid.

Taotlused märgusõnaga „Aasta ema" tuleb saata 10.aprilliks e-posti aadressile gerly.leit@kaitseliit.ee

Taotlusele kirjutada märgusõna: Aasta ema

Taotlusele tuleb kirjutada:

  • aasta ema kandidaadi nimi
  • kontaktandmed, sünniaeg
  • elukoht
  • laste arv ja vanus
  • vähemalt üks foto ning
  • vabas vormis põhjendus, miks esitatud isik tiitlit väärib.
  • Lisada tuleb ka taotluse esitaja nimi ning kontaktandmed.

Naiskodukaitsjatest ja ühiskonnas lugupeetud isikutest koosneval žüriil on õigus küsida esitatud kandidaadi kohta täiendavat arvamust teda tundvatelt isikutelt.

Järvamaa aasta ema 2020 kuulutatakse välja 8.mail.

Varem on Järvamaa aasta ema tiitliga pärjatud Aile Pent, Ülle Pent, Miia Jürgen, Lii Sammler, Tiiu Schüts, Elve Kask, Silva Kärner, Külli Huopolainen, Astrit Eilmann ja Urve Salm.

Teate edastas:

Merle Rüütel

avalike suhete juht

merle.ryytel@tyri.ee