OÜ Cumulus Consulting tutvustas Türi Vallavolikogu ühendkomisjonis Türi valla haridusvaldkonna analüüsi

Türi vallavolikogu komisjonid said 19.mail toimuval ühiskomisjoni koosolekul ülevaate OÜ Cumulus Consulting analüüsist ja ettepanekutest.

Tellitud  analüüsi eesmärgiks oli anda sisend otsuste tegemiseks valla haridusvõrgu tuleviku osas. Cumulus Consulting konsultandid analüüsisid valla laste arvu, paiknemist piirkonniti, toimunud rahvastikuarenguid, ülevaadet valla haridusvõrgust, õpilasrännet ja koolipidamise finantsvaadet.

Rahvastikuprognoosist tulenevalt on koostatud valla teenusevajaduse prognoos nii alus- kui ka üldhariduse kohta. Analüüsi tegijad on esitanud ka ettepanekud haridusvõrgu korrastamiseks ja hinnanud nende mõjusid.

 

Edastas:

Merle Rüütel

avalike suhete juht

merle.ryytel@tyri.ee