Üldplaneeringu avalikud arutelud

Ajavahemikul 25.05.-26.06.2020 toimus Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ning selle perioodi jooksul oli kõigil võimalik eelnimetatud dokumentide kohta arvamusi ja ettepanekuid esitada.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:

29. juulil 2020

13.30 Kabala rahvamajas (Sauna tn 2, Kabala küla)

15.30 Oisu rahvamajas (Estonia pst 1, Oisu alevik)

17.30 Türi kultuurikeskuses (Hariduse tn 1, Türi linn)

30. juulil 2020

15.00 Väätsa rahvamajas (Pikk tn 3, Väätsa alevik)

17.00 Käru rahvamajas (Lao tn 35, Käru alevik)