Eluruumide kohandamise II voor kohandused on tehtud

Türi Vallavalitsus esitas 2019. aastal Riigi Tugiteenuste Keskusele projekti "Türi valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine II", mis tunnistati vastavaks ja sai rahastuse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti kogumaksumus  oli 52 297,94 eurot, millest abikõlblikud kogukulud olid 50 059,66 eurot ning, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist tasutakse 42 386,15 eurot. Türi valla omafinantseeringu minimaalne määr oli nõutav 15,33 % projekti abikõlblikest kuludest ehk vähemalt 7 673,51 eurot. Tegelik omafinantseering oli 18,95 % s.o 9911,79 eurot. Projektis tehtud kohanduste tegemisel ei kehtestatud valla poolt puuetega inimestele omaosalust.

Projekti eesmärgiks oli puuetega inimeste iseseisev toimetulek ning ülalpidamiskohustusega isikute hoolduskoormuse vähendamine. Eluruumide kohandamise sai 12 Türi valla puudega isikut, kellele tehti kokku 14 kohandust, milleks oli hügieenitingimuste ja köögitoimingute parandamine ning liikumisega seotud kohandused vastavalt taotlejate individuaalsetele vajadustele.

Puuetega inimeste hügieenitingimuste parandamiseks eemaldati olemasolevatest pesemisruumidest vannid ning asemele ehitati duššinurgad. Samuti ehitati kolme kodusse pesemisvõimaluse puudumisel pesemisruum. Köögitoimingute parandamiseks asendati köögis vanad köögikapid uute siinidel liikuvate kappidega ning küljele avaneva praeahjuga. Liikuvuse parandamiseks ehitati ühele puudega isikule majja trepp, kahele trepile käsipuu ning trepile paigaldati ka nägemispuudega isiku vajadusele vastav märgistus.

Kohanduste tulemusena said inimesed suurema iseseisvuse ja võimaluse oma igapäevaelutoimingutega ise toime tulla vajamata kõrvalist abi.

 

Astrit Ujok

sotsiaaltööspetsialist

projektijuht