Laste ja perede heaolu profiil ning tegevuskava aastani 2022

Türi vallas valmisid 2020. aasta sügisel laste ja perede heaoluprofiil ning tegevuskava aastani 2022. Profiilis kaardistati laste ja perede heaolu mõjutavad aspektid ning lisati hinnangud tugevuste ja nõrkuste kohta.

Profiili tegevuskavas on esitatud tegevused nõrkuste parandamiseks, seatud elluviimise tähtaeg ning peamised vastutajad.

Profiili ja tegevuskava koostamisel osalesid Türi vallavalitsuse ametnikud, haridusasutused, Sotsiaalkindlustusamet ja SA Lapse Heaolu Arengukeskus.

Lisainfo:
Säsil Rammo
terviseedenduse spetsialist
5884 8780
Sasil.Rammo@tyri.ee

Tutvu dokumentidega siin