Rahvastikuminister Solman andis 15 inimesele üle kodanikupäeva aumärgid

Rahvastikuminister Riina Solman andis täna viieteistkümnele silmapaistvale inimesele üle kodanikupäeva aumärgid.

"Teie oletegi need tänu kellele toimuvad vahvad kultuuriüritused, tänu kellele aidatakse neid, keda muidu ei märgataks ja tänu kellele tõstatuvad teemad, mis muidu märkamata jääksid. Eesti vajab teiesuguseid toimekaid inimesi ja mul on hea meel, et te annate väsimatult oma panuse paremasse homsesse. Olgu see aumärk tunnistuseks ja kinnituseks sellest, et te ajate õiget asja," ütles rahvastikuminister Solman. Minister lisas, et inimesed, keda täna tunnustame 2020. aasta kodanikupäeva aumärkidega, on täitnud oma kohuseid siin elus väga erilisel moel, suure kohusetunde ja armastusega. „Te olete suured maailmaparandajad. See teeb teid kodanikeks suure algustähega," ütles minister.

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.

Kodanikupäeva aumärke antakse sel aastal üle juba 22 korda. Tänavu esitati aumärgi komisjonile 51 ettepanekut aumärgi andmiseks.

Aumärgi saavad inimesed, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Kodanikupäeva aumärgi kandidaate võib esitada igaüks terve aasta jooksul. Selleks on siseministeeriumi kodulehel vastav vorm. Kõik ettepanekud vaatab läbi Siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kuhu kuuluvad riigiasutuste ja vabaühenduste esindajaid ning kodanikuühiskonnas silma paistnud isikud. Kodanikupäeva aumärk antakse vaid kord elus.

Kodanikupäeva aumärgisaajate nimekirja alates 1998. aastast saab näha riigiportaalis.

Ministrilt sai täna aumärgi ka Maarja Oviir-Neivelt, kes on Heateo SA eestvedaja ning Lapse Heaolu Arengukeskuse looja ja juht ning suuresti tänu kellele on Türil Perepesa.

Maarja Oviir-Neivelt

Maarja Oviir-Neivelt on jurist, organisatsioonide juriidiline ja strateegiline nõustaja, kes on leidnud enda kire strateegilises filantroopias, kus lisaks rahalisele toetusele kaasatakse ettevõtjate teadmised ja kogemused, ning sotsiaalses ettevõtluses, kus loovaid lahendusi kasutades seotakse äriline tegevus ühiskondlike eesmärkidega pikaajaliste ühiskondlike probleemide lahendamiseks.

Maarja Oviir-Neivelt on olnud aastaid Heateo SA eestvedaja ning 2016 a pälvinud koos abikaasaga aasta kultuurisõbra tiitli. Viimastel aastatel on ta pühendunud laste ja perede heaolu tagamisele läbi tõenduspõhise ennetustöö.

Tema meeskonna loodud ja juhitud Lapse Heaolu Arengukeskuse eesmärgiks on jõuda olukorrani, kus ennetavad tegevused ning tõhus abi riskis olevatele lastele ja peredele on kättesaadavad kõigis Eestimaa piirkondades. 

Maarja Oviir-Neivelti eestvedamisel on töötatud välja terviklahendus koordineeritud ja tõhusate teenuste pakkumiseks kogukondlikes ennetus- ja pereteenuste keskustes, et luua uus kvaliteet lastega perede abistamiseks ja laste vaimse tervise edendamiseks, põhirõhuga probleemide ennetamisel, märkamisel ning varajasel sekkumisel probleemide ilmnemise korral.

Praegu rakendatakse SA Lapse Heaolu Arengukeskuse poolt väljatöötatud perekeskuse tegevusmudelit kolmes omavalitsuses: Türil, Põltsamaal ja Viljandis. Kolme perekeskuse tegevuse analüüsimise põhjal testitakse väljatöötatud mudeli toimimist ning hinnatakse perekeskuste tegevuse ja seal pakutavate teenuste mõjusust. Pilootprojekt lõpeb 2021 aastal, seejärel on saadud kogemust ja tegevusmudelit võimalik rakendada kõigis omavalitsustes.

Pilootprojekti keskmes olev perekeskus Perepesa ühendab ja aitab luua empaatilisi lahendusi, koostoimimist ja lähedust kogukonnas ning ühiskonnas.  Perepesa on avatud kogukonnakeskus ja pakub tuge teadlikuks lapsevanemaks kasvamisel.

Läbi oma tegevuse ja pakutavate teenuste loob Perepesa lastega peredele võimaluse saada tuge, suurendada lapsevanemate teadmisi ning oskusi lapse arengu toetamisel läbi vanemliku toimetuleku tugevdamise. Perepesa pakub koosolemise kohta, kus lapsega aega veeta ja kogukonnaga suhelda, mille kaudu laieneb pere sotsiaalne võrgustik.

Läbi võimaluste loomise märgatakse perekeskuses lastega perede murekohti, last ohustavaid riske, soove ja vajadusi, mille kaudu toetatakse varajast sekkumist ning ennetamist, et probleemid ei süveneks. Märkamine aitab kaardistada lastega perede vajadusi, millele tuginedes saab pakkuda perele seda, mida pere vajab ning mis kasvatab lapse heaolu.

Pilootprojekti raames on esimese tegevusaastaga loodud toimivad perekeskused, esmaseks sihtgrupiks on kuni 7-aastaste lastega pered. Keskustes pakutakse koolitusi lapsevanematele ja spetsialistidele, erilist tähelepanu pannakse isade rollile, kaasatud on vanavanemad, toimuvad  nõustamised (psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, toitumisnõustamine jne), tegutseb perekool. Koos käivad teemapõhised tugigrupid, vanemate koolituste ja nõustamiste ajal on tagatud lastehoid, viiakse läbi loovaid, harivaid ja tervislikule elulaadile ärgitavaid tegevusi peredele. Suurt tähelepanu pööratakse mitmekülgsele ja tõhusale võrgustikutööle.

Maarja Oviir-Neivelt on kogu selle protsessi entusiastlik, särav ja innustav eestvedaja. Ta on suutnud ühendada teaduspõhised meetodid ja sooja empaatilise suhtumise, kaasata ettevõtjad ja liita kogukondi, ta on suurepärane koostööpartner omavalitsustele ning aus, avatud ja sooja südamega sõber kõigile, kes hoolivad laste ja perede heaolust.

Maarja Oviir-Neivelt teab, et laste ja perede heaolu toetamine on ühiskonna jätkusuutlikkuse jaoks ülioluline, et hästi toetatud vanemlus annab pikas vaates meile õnnelikumad pered, töökamad, rõõmsamad ja seaduskuulekamad noored, vanematele suurema rahulolu lastest ja selle tulemusena sünnib meile ka rohkem lapsi.

Kodanikupäeva aumärgid 2020:

1. Aare Hõrn – Setomaa Liidu juhatuse liige ning Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanem

2. Raimo Pull – Pärnu keskkonnaaktivist

3. Andres Lember – Kaitseliidu Saaremaa maleva taastajaliige, Kaitseliidu Küberkaitseüksuse tegevliige, blogi Propastop käivitaja ja eestvedaja

4. Lili Tiri – Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht

5. Anneli Kana – Eestit esindaja Euroopa külaliikumises

6. Lilian Tambek – MTÜ Taibukate Teaduskooli juht

7. Katrin Roop – MTÜ Ääremaa Noored ja MTÜ Labritsa looja

8. Bärbel Salumäe – Kodutütarde Tallinna ringkonnavanem ning Naiskodukaitse Tallinna ringkonna juhatuse liige

9. Janar Koemets – Noorte Kotkaste Valgamaa Maleva aktiivne noortejuht ja Noorte Kotkaste juhatuse liige

10. Maarja Oviir-Neivelt – Heateo SA eestvedaja ning Lapse Heaolu Arengukeskuse looja ja juht

11. Jaanus Mägi – Saaremaa vallavalitsus

12. Sille Pudel – Paide linna külavanemate mõttekodade juht ja Roosna-Alliku OTT eestvedaja

13. Andrei Vitko – MTÜ Ida-Virumaa Kurtide Ühingu juhatuse liige ja üks rajaja

14. Anneli Uffert – MTÜ Puka eestvedaja

15. Ingrid Purge –Samaaria hooldekeskuse juht ja Putkaste külaseltsi ning Hiiumaa toidupanga eestvedaja

Palju õnne kõigile tunnustatutele!