Kaia Iva saab Järvamaa kõrgeima tunnustuse

21. veebruaril toimub Türi kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud pidulik kontsertaktus, kus Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Priit Värk annab välja kaks Järvamaa vapimärki.
 
Tänavused vapimärgi saajad, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule, on õpetaja, poliitik ja Järvamaa sädeinimene Kaia Iva ning põllumajandusettevõtja Teet Kallakmaa.
 
Alates töötamisest õpetaja ja õppealajuhatajana Türil on Kaia Iva olnud alati arukas ja konstruktiivne kaasamõtleja kohaliku arengu küsimustes, aktiivne kogukonnaliige ning eestvedaja. Ta oli aastail 2002–2005 Türi linnapea ja on järgnevatel aastatel olnud valitud kõigisse Türi Vallavolikogu koosseisudesse. Aastatel 2007–2011 oli ta XI Riigikogu liige ja 2011–2015 XII Riigikogu liige. Alates 23. novembrist 2016 kuni 29. aprillini 2019 oli ta sotsiaalkaitseminister Jüri Ratase esimeses valitsuses.
 
Kaia Iva on nii oma vabatahtlikus kogukonnatöös kui ametialastes tegevustes ning rahva esindajana riigikogus pidanud silmas nii Türi valla kui kogu Järvamaa huvisid, seisnud siinsete inimeste jaoks oluliste otsuste tegemise eest Riigikogus ja sotsiaalkaitseministrina. Ta on aidanud leida nii infot kui võimalusi erinevate Järvamaa jaoks oluliste projektide elluviimiseks, julgustanud ja võimestanud kohalike omavalitsuste arengut ja elanike heaolu toetavaid tegevusi. Hiljutise näitena saab esile tõsta tema algatusel, aktiivsel osalemisel ning kaasabil Järvamaale toodud riigiameti töökohti ning nõu ja abi omavalitsustele sotsiaalteenuste arendamisel. Kaia Iva on eeskujuks oma töökusega, oskusega teha koostööd ning olla innustajaks. Tõelise Järvamaa patrioodina on ta avalikkusele tutvustanud mitmeid Järvamaa häid praktikaid ning algatusi, tõstes sellega Järvamaa mainet ning tunnustades kohalikke tegijaid.
 
Aastal 2019 sai Kaia Iva Tallinna Ülikooli sajandi vilistlase tiitli olulise panuse eest Eesti ühiskonna, hariduse ja kultuuri arengusse. 2007 aastal pälvis ta Türi valla kuldse aumärgi.
 
Kaia Iva on ära teeninud nii oma kodukoha Türi valla kui ka kogu Järvamaa elanike austuse.
 
Kaia Iva esitas Järvamaa Vapimärgile Pipi-Liis Siemann.