« Tagasi

Koidula tänav läheb kapitaalremonti

22.07.2019 alustatakse Türi linnas Koidula tänava kapitaalremondiga Viljandi tänavast Pärnu jõe sillani. Olemasolev asfaltkate freesitakse üles, ehitatakse uus asfaldialus ja kogu sõidutee asfalteeritakse, sh mahasõidud kinnistutele kuni kinnistu piirini. Viljandi tänava ja Kooli tänava vaheline lõik saab ka uued äärekivid. Sõidutee alt läbiminevad torude kohad kaevatakse lahti ning tehakse oluliselt kindlamaks külmakergete suhtes. Tänava raudtee poolses küljes (Viljandi tn – Kooli tn lõigul) asuvat kõnniteed pikendatakse Pärnu jõe sillani.

Tööde tellija on Türi Haldus (Enn Mäger, tel 5077131, enn.mager@tyri.ee)

Tööde teostaja on AS Tariston, projektijuht Alvar Aedma (tel 5274213, Alvar.Aedma@tariston.ee), objektijuht Erki Leedmaa (tel 56687751, Erki.Leedmaa@tariston.ee )

Tööde algus: 22.07.2019

Tööde lõpp: 15.09.2019

Sõltuvalt teostatavatest tööetappidest on vajalik remonditava tee osaline või täielik sulgemine. Töövõtjaga on kokkulepe, et tee sulgemist vajavad tegevused tehakse etapiti ja võimalikult lühikestel ajavahemikel. Kohalikud elanikud lastakse läbi vastavalt vajadustele ja võimalustele.

Palume kodanike mõistvat suhtumist. Oleme ju aastaid seda remonti oodanud.

Elari Hiis

abivallavanem

elari.hiis@tyri.ee