Läbirääkimistega pakkumine Türi linnas F. J. Wiedemanni tn 2c asuvale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks

Türi Vallavalitsus seab läbirääkimistega pakkumise teel Türi linnas F. J. Wiedemanni tn 2c asuvale kinnisasjale hoonestusõiguse kinnisasjal asuva veetori hoone kasutusele võtmiseks ja rekonstrueerimiseks. Pakkumise täpsemad tingimused on toodud Türi Vallavalitsuse 15. jaanuari 2019 korralduses nr 20. Korraldusega saab tutvuda siin.

Läbirääkimistega pakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine etteantud vormil.

Täiendavat infot saab e-posti aadressil marje.parn@tyri.ee või telefonidel 5333 0476, 384 8250.

 

Teate koostas
Marje Pärn
varahaldusspetsialist
384 8250, 5333 0476
marje.parn@tyri.ee