Laupa kooli vilistlase Harald Nugiseksi mälestuseks avatakse büst

Laupa kool soovib põlistada kuulsa vilistlase Harald Nugiseksi mälestust büstiga, mis avatakse tänavu 22. oktoobril, tema sünniaastapäeval.

Büst on kavandatud kooli siseruumi. Tegemist on 1,5 meetri kõrgusel alusel paikneva pronksvaluga. Kuju orienteeruv maksumus jääb 8000-10 000 euro piiridesse.
Büsti valmistamist on võimalik toetada, tehes ülekanne MTÜ Laupa Mõis arveldusarvele EE731010220208283224 SEB pangas. Ülekande juurde tuleks ka märkida, kellelt toetus pärineb, sest ka annetajad saavad jäädvustatud.

Laupa kooli lõpetas Harald Nugiseks 1937. aastal, pärast seda asus õppima Türi aianduskeskkoolis. 1943. aasta kevadel astus ta vabatahtlikuna Eesti leegioni Saksa armees: 1941. aasta läti punaste küttide metsikused kodukülas olid veel teravalt silmade ees.
Aasta hiljem Narva rindel oli Harald Nugiseks suuresti see mees, kelle juhtimisel peatati mitmeks kuuks vene vägede sissetung Eestisse. See aitas 1944. aasta suvel ja sügisel Eestist läände põgeneda ligi 80 000 inimesel.
Narva lahingus üles näidatud vapruse eest autasustas saksa väejuhatus teda kõrge sõjalise autasu Raudristi Rüütliristiga. Harald Nugiseks on üks neljast eestlasest, kes teenis Teises maailmasõjas välja nii kõrge teenetemärgi.
Nugiseks jäi sõjas ellu, tuli tagasi ka Siberi vangilaagrist ja pikkadelt asumiseaastatelt. Taasiseseisvunud Eestis andis Lennart Meri talle  kapteni auastme.
Nugiseks oli kaitseväe kapten, Eesti reservohvitseride kogu auliige; Eesti reservohvitseride kuldristi kavaler; Kaitseliidu Pärnumaa maleva auliige; Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad auliige ja patroon; Pärnu maavalitsuse ja Pärnu linnavalitsuse vapimärkide kavaler; lisaks pärjatud paljude riikide sõjaliste teenetemärkidega.
Suur oli tema panus Tori kiriku – Eesti sõjameeste mälestuskiriku – taastamisel: ta kuulus MTÜ Tori Kiriku Taastajate Ühenduse juhatusse, lõi kaasa talgutel, muinsuskaitse seltsi tegevuses. Selle eest annetas Eesti Evangeelne Luterlik Kirik talle teeneteristi. 19. oktoobril 2008 anti Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Harald Nugiseksile üle Eesti Rah­va Tänumedal.­

Harald Nugiseks suri 2. jaanuaril 2014. aastal 92 aastasena. Tänavu sügisel, 22. oktoobril, saanuks Eesti Rah­va Tänumedali omanik Harald Nugiseks 95 aastaseks.
Tema mälestuseks kavandatav büst annaks parema võimaluse kasvatada praegustes koolilastes isamaalisust ja patriotismi.

Kaarel Aluoja
Laupa Põhikooli direktor
387 3342, 503 7849
Teate edastas
Katrin Soomets
avalike suhete ja kultuurispetsialist
384 8231, 5332 6401
katrin.soomets@tyri.ee