« Tagasi

TÖÖVÕIMETUSLEHT NÜÜD ÜKSNES ELEKTROONILINE

Sellest aastast ei pea töötaja peale haigust viima tööandjale paberil haiguslehte, sest andmed arsti, tööandja ja haigekassa vahel hakkavad liikuma ainult elektrooniliselt.

2014. aasta lõpuni oli elektrooniline töövõimetusleht (e-TVL) ja paberil töövõimetusleht kasutusel paralleelselt. Alates 1. jaanuarist 2015 ei anna arst enam inimesele peale haiguse lõppemist või sünnituspuhkusele minnes paberkandjal töövõimetuslehte, vaid edastab andmed tööandjale riigiportaali kaudu elektroonselt.

Andmete elektrooniline edastamine muudab asjaajamise senisest kiiremaks ning võimaldab ka töötajale hüvitise kiiremini välja maksta. Töövabastuse perioodi lõppedes vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe oma arvutis ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Selle tegevusega muutub töövõimetusleht süsteemis tööandjale nähtavaks ning täienduste tegemisteks avatuks.

Seejärel tuleks töötajal teavitada oma tööandjat, et haigusleht on lõpetatud ning andmed arsti poolt riigiportaali sisestatud, et tööandja saaks omalt poolt hüvitise arvestamiseks vajaliku info süsteemi sisestada. Kui tööandja on omalt poolt andmeid täiendanud, käivitub järgmine etapp, mille käigus arvestatakse Maksu- ja Tolliameti andmebaasist eelmise aasta tulude kohta laekuva info alusel haigekassa poolt väljamakstava hüvitise suurus ning teostatakse ülekanne töötaja arvelduskontole.      

Ülekanne tehakse üldjuhul järgmisel tööpäeval pärast tööandja andmete lisamist. Kuni 5% juhtudest kulub rohkem kui üks päev, selle peamiseks põhjuseks on töötaja arvelduskonto andmete puudumine. Oma töövõimetuslehe menetlemise hetkeseisu saab iga inimene ka ise riigiportaalist www.eesti.ee kontrollida.

Kõik hüvitised kantakse ühele kontole

Kuivõrd enam ei tule esitada paberil töövõimetuslehte, kaob ära ka vajadus esitada iga kord oma arvelduskonto andmeid. See tähendab seda, et hüvitis kantakse sellele pangakontole, mille inimene on haigekassale edastanud. Haigekassas on ravikindlustatud inimesel kasutusel vaid üks arvelduskonto, st kõik rahalised hüvitised (töövõimetushüvitised, hambaravihüvitised, ravimihüvitised jne) kantakse ühele ja samale – viimati esitatud kontole. Oma kontoandmeid on võimalik kontrollida ja muuta riigiportaalis või täites haigekassa kodulehel vastava vormi ning edastades selle haigekassale, kas e-kirja teel digitaalselt allkirjastatuna (info@haigekassa.ee) või posti teel. Kui on soov konto andmeid muuta või saada töövõimetushüvitis mõnele teisele arvelduskontole, tuleb seda teha enne, kui tööandja andmed haigekassale esitab.

Seetõttu on oluline, et haigekassal oleks olemas kõigi kindlustatute korrektne arvelduskonto number. Iga inimene saab oma arvelduskonto numbrit kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee või helistades haigekassa infotelefonil 16363.            Tänu uuele teenusele on töövõimetushüvitiste menetlemine muutunud oluliselt efektiivsemaks ning hüvitiste maksmine kiiremaks.               

·     Haigushüvitise saamiseks teavitab töötaja oma tööandjat töövõimetuslehe lõpetamisest vastavalt omavahelisele kokkuleppele kas suuliselt või kirjalikult;

·     Tööandja edastab töövõimetuslehe andmed riigiportaalis www.eesti.ee  „Töövõimetuslehe edastamine haigekassale"  teenuse kaudu;

·     Töövõimetushüvitis laekub töötaja arvelduskontole paari tööpäeva jooksul pärast tööandja andmete edastamist;

·     Töötaja saab oma töövõimetuslehe seisu jälgida riigiportaali www.eesti.ee  „Isiku töövõimetushüvitised" teenuse kaudu.

·     Teenuse kasutamise kohta saab infot haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee, haigekassa infotelefonilt 16363 või e-kirja teel info@haigekassa.ee.

 

Allikas: haigekassa.ee