« Tagasi

Türi valla eriolukorrast väljumise kava - töökorraldused 18. maist 2020

Alates 18. maist alustavad Türi valla asutused eriolukorrast väljumisega ja muudavad järgnevatel nädalatel ja kuudel oma töökorraldust.

Kõigis asutustes jälgitakse võimaluste piires nakkusohu püsimiseni sotsiaalse distantsi hoidmise reegleid ning jätkatakse suurema tähelepanu pööramist hügieeninõuete täitmisele, sh käte ja pindade puhastamisele ning desinfitseerimisele.

Töötajate ja külastajate kaitseks rakendatakse erinevaid asjakohaseid ettevaatusabinõusid ning seetõttu tuleb kõigil (nii personalil kui ka külastajatel/ klientidel jne) järgida asutustes kehtestatud reegleid. Asutustesse on keelatud tulla kõigil, kellel on haigustunnused või haiguse kahtlus.

Asjaajamine ametiasutustes

Alates 18. maist töötab Türi Vallavalitsus tavapärases korras ning vallamaja on kodanike teenindamiseks avatud E-N kell 8-17, R kell 8-14, lõuna E-N kell 13-13.30. Reedel lõunapausi ei ole. Asjaajamine toimub eelistatult distantsilt. Vallavalitsuse töötajad kasutavad jätkuvalt ka kaugtöö tegemise võimalusi, mistõttu tuleb kohtumiseks aeg eelnevalt telefoni või e-kirja teel kokku leppida. Vajadusel piiratakse nakkusohu vähendamiseks samaaegselt asutuses viibivate külastajate arvu.

Sotsiaalteenused

Sotsiaaltransporditeenus on vajadusel arsti juurde sõitmiseks ja muuks asjaajamiseks kättesaadav. Transpordi tellimiseks tuleb helistada sotsiaaltööspetsialist Kaja Laanestile telefonil 504 7821.

Maikuu lõpuni jätkatakse riskigruppidesse kuuluvatele inimestele soovi korral toidu- ja esmaabikauba koju viimist. Kauba transpordikulu katab vallavalitsus.

Alates juunikuust on abivajajatel võimalik teha avaldus koduteenuste saamiseks. Lisainfot annab Astrit Ujok, telefon 5322 5674.

Kõigil sotsiaalabi vajavatel inimestel palume pöörduda otse sotsiaaltöö ametnike poole. Nemad kuulavad ära Teie mured ja aitavad vastavalt vajadusele ka lahendused leida. Sotsiaalosakonna juhi ülesandeid täidab ajutiselt vallavanem Pipi-Liis Siemann, telefon 527 9775.

Alates 18. maist jätkab Türi Päevakeskus väikestes rühmades oma tavapärase tööga. Siseruumis tegutsemisel on lubatud rühmad, kus on kuni neli klienti ja mitte enam kui kaks töötajat.

Väätsa eakate kodus kehtib endiselt külastamiskeeld. Asutus alustab uute klientide vastuvõttu, rakendades sealjuures mitmekülgseid ettevaatusabinõusid k.a uue kliendi karantiin.

Haridusasutused

Reeglina jätkub kõigis Türi valla koolides distantsõpe õppeaasta lõpuni. Koolidel on õigus korraldada õppetöö lähtudes vastavalt iga õpilase individuaalsest vajadusest. Alates 18. maist on lubatud kontakttunnid, individuaalne õpe ja konsultatsioonid. Õppetöö läbiviimisel tuleb järgida 2+2 reeglit ning vajadusel peavad nii õpetaja kui õpilane kasutama isikukaitsevahendeid.

Koolide lõpuaktuste osas annab iga kool ise oma lõpetajatele ja peredele sellekohase täpsema info. Kahjuks on keelatud tavapäraste lõpupidude toimumine, kuid soovime kindlasti kõigile lõpetajatele meeldejääva hetke pakkuda! Kuidas see täpsemalt toimuma saab, on koolide endi otsustada.

Koolitoidu jagamisega jätkavad koolid kuni juunikuu alguseni. Sealt edasi palume majanduslikes raskustes peredel pöörduda jätkuva toetuse saamiseks otse vallavalitsuse sotsiaalametnike poole. Sellekohane taotlus tuleb saata aadressile vallavalitsus@tyri.ee.

Türi Muusikakool jätkab distantsõppega kuni kooliaasta lõpuni ja üldreeglina koolimajas sel õppeaastal tunde enam ei toimu. Erandkorras on õpetajal võimalik kohtuda õpilasega, kellel on kooliaasta lõpetamiseks lisatuge vaja. Sellisel puhul lepitakse iga õpilasega kokku eraldi kohtumisajad ning tehakse sellekohane kindel graafik. Kohtumiste juures järgitakse 2+2 reeglit. Et vältida kogunemisi, on Türi Muusikakooli majauks kinni ja lapsevanemaid üldreeglina majja ei lubata. Kui lapse toob kooli lapsevanem, annab ta lapse kontaktivabalt õpetajaga eelnevalt kokku lepitud ajal õues üle. Eelkool sel õppeaastal ei jätka ja aprillikuust alates lapsevanematelt tasu ei võeta.

Türi valla lasteaiad ootavad lapsi uuesti lasteaeda alates 18. maist. Lasteaeda võetakse vastu vaid terveid lapsi. Igasuguste haigusnähtudega laste vastuvõtmisest keeldutakse. Laste vastuvõtt ja üleandmine toimub õues. Lasteaia ruumidesse palume vanematel mitte siseneda. Lasteaeda ei ole lubatud kaasa võtta mänguasju. 30. juunini on kõik Türi valla lasteaedades käivad lapsed vabastatud lasteaia kohamaksu tasumisest.

Kultuur

Türi Raamatukogu teeninduskohtades võimaldab töökorraldus kontaktivaba laenutust. Avariiulite vahele külastajaid ei lubata. Avalikke arvuteid saab kasutada vajaduspõhiselt (e-riigi toimingute, e-maksete jms jaoks) ainult eelneval kokkuleppel. Türi linnas on õue lugemiseks loodud väliala. Sõltuvalt ilmast saab perioodikat lugeda ka raamatukogu ruumides. Raamatukogul on õigus piirata samaaegselt ruumis viibivate külastajate arvu ning kehtestada töötajate ja külastajate tervise kaitseks täiendavaid reegleid nii arvutikasutamisele kui ka kohapeal perioodika lugejatele.

Raamatuid väljastatakse Türil kell 11-16 (kokkuleppel ka kuni kella18-ni) Türi raamatukogu välisukse kaudu. Raamatute väljastamine teistes Türi Raamatukogu tegevuskohtades toimub raamatukoguhoidjaga kokkulepitud ajal raamatukogu lahtioleku aegadel.

Raamatud palutakse tagastada tagastuskasti või raamatukoguhoidjaga eelnevalt kokkulepitud kohta. Kõik tagastatavad raamatud jäävad 72 tunniks karantiini.

Oma lugemissoovid palutakse lugejatel eelnevalt teada anda e-posti või telefoni teel:

Türi Muuseum on külastajatele avatud alates 19. maist sh arvestatakse Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusi ning kultuuriministeeriumi käitumisjuhiseid.

Türi Noortekeskuse siseruumid jäävad suletuks ja kogu noorsootöö toimub reeglina välitingimustes. Erijuhtudel on lubatud üks-ühele töö siseruumis ja sh järgitakse 2 meetrise vahemaa hoidmise reeglit. Noortegruppide suuruseks on kuni 10 inimest (koos juhendajaga) ja järgitakse samuti 2+2 reeglit. Laagrite ja õpilasmaleva toimumine otsustatakse pärast Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti täpsemate sellekohaste suuniste ja otsuste avaldamist.

Türi Kultuurikeskuse tegevuskohad jäävad reeglina suletuks kuni Vabariigi Valitsuse poolt uute suuniste saamiseni. Avalikke kultuuriüritusi mais ja juunis ei toimu. Lubatud on näituste külastamine Türi Kultuurikeskuses.

Sportimine ja liikumine

Võttes arvesse Terviseameti soovitusi ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reegleid on välitreeningud väiksemates gruppides lubatud (kuni 10 inimest). Tualette, riietus- ja pesuruume tohivad välitreeningutest osavõtjad kasutada vaid erijuhtudel ja ainult üks inimene korraga. Sealjuures peab olema tagatud desinfitseerimine iga kasutaja järel.

18. maist on avatud spordisaalid sisetreeninguteks. Meeles tuleb pidada Vabariigi Valitsuse korraldust kehtestatud 2+2 reeglist kinni hoidmisel.

Väätsa Tervisekompleksis  on muudetud lahtioleku kellaajad. Maja on avatud kell 14-20. Jõusaali kasutajatel tuleb arvestada kehtivate piirangutega. Jõusaalis saab korraga olla kuni kaks inimest. Valmisolek on ka väiksemates gruppides sisetreeningute läbi viimiseks. Tervisekompleksi majja on pandud desovahendite punktid, kus inimesed saavad oma käsi desinfitseerida. Pinksiring treeningud toimuvad teisipäeviti  kell 18. Ülejäänud treeningud toimuvad õues. 
 

Avalike mänguväljakute ja välijõusaalide kasutamisel palume kõigil olla jätkuvalt ettevaatlikud ja igal kasutajal ka ise ohutusnõudeid rakendada - kanda kindaid või puhastada vahendid enne kasutamist.

Spordiväljakutel, mänguväljakutel ja kõigil liikumisharrastajatel tuleb hoida distantsi teiste inimestega, arvestades Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse soovitusi ja nende poolt kehtestatud reegleid.

Türi Ujula ja jõusaali lahtioleku ajad maikuus on järgmised:
 
E-18. suletud
T-19. kell 17.00-21.00
K-20. suletud
N-21. kell 6.30-10.00 ja 17.00-21.00
R-22. kell 12.00-22.00
L-23. suletud
P-24. kell 15.00-22.00
 
E-25. suletud
T-26. kell 6.30-10.00 ja 17.00-21.00
K-27. suletud
N-28. kell 6.30-10.00 ja 17.00-21.00
R-29. kell 12.00-22.00
L-30. suletud
P-31. kell 15.00-22.00
 
Pesemise pilet 3 eurot, muud teenused 5 eurot.
 
NB! Saun avatud alates 1.06.2020
 
Ujulas järgitakse 2+2 reegleid!
 

Türi järve ääres on avatud tualettruumid ning Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse soovitusi ja nende poolt kehtestatud reegleid arvesse võttes tohib seal kasutada kõiki mängu- ja liikumisväljakuid. Alates 1. juunist töötab Türi järve ääres rannavalve. Ujumine on lubatud.

 

Edastas:

Merle Rüütel

avalike suhete juht

merle.ryytel@tyri.ee