« Tagasi

Türi vallavalitsus kuulutas välja aasta küla konkursi

Foto: "Aasta küla 2017" Villevere annab rändpaku üle "Aasta küla 2018" Väätsale

Igal aastal korraldab Türi Vallavalitsus "Aasta küla" konkursi, mille eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida Türi valla külade ja alevike kodanikualgatuslikku tegevust ning tunnustada ja ergutada aktiivse kogukonnaga külasid.

Konkursiga selgitatakse välja jooksval aastal aktiivse tegevusega silma paistnud Türi valla küla, mille elanikud on väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Nimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut, omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ja oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid nimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud, asutused ja ühendused. Konkursi „Aasta küla" võitja ja nimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.

Kutsume üles märkama ja tunnustamiseks esitama Türi valla külasid.

Tähtajaliselt esitatuks loetakse ettepanekud, mis on esitatud Türi Vallavalitsuse kui ametiautuse kantseleisse elektrooniliselt e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või postiaadressil Türi vald, Türi linn, Kohtu tn 2, 72211 hiljemalt 31. jaanuaril 2020 kella 14ks.

Konkursi võitja otsustatakse hiljemalt 21. veebruaril 2020. Võitjale määratakse austusavaldusena "Aasta Küla" nimetus, lisaks tunnustatakse teda rahalise preemiaga ning üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus. Tiitli ning rändauhinna üleandmise aja ja koha saab valida võitja küla.

Loe täpsemalt "Aasta küla" valimise korda SIIT

Varem on aunimetuse saanud:

Aasta küla 2007 - OLLEPA

Aasta küla 2008 - MEOSSAARE ja KURLA

Aasta küla 2009 - KIRNA

Aasta küla 2010 - RASSI

Aasta küla 2011 - KABALA

Aasta küla 2012 - MÄEKÜLA

Aasta küla 2013 - KABALA

Aasta küla 2014 - RAUKLA

Aasta küla 2015 - OISU alevik

Aasta küla 2016 - TAIKSE

Aasta küla 2017 - VILLEVERE

Aasta küla 2018 - VÄÄTSA alevik

Loe nende kohta täpsemalt SIIT

 

Teate koostas:

Merle Rüütel

avalike suhete juht

merle.ryytel@tyri.ee