« Tagasi

Türi vallavolikogu 27. juuni istungi päevakord

Türi Vallavolikogu istung toimub 27. juunil 2019 kell 14:00 Türi Vallavalitsuse haldushoones (Türi linn, Kohtu tänav 2)

Orienteeruv
menetlusaeg
   

40 minutit           1. Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide tööst- Komisjonide esimehed

30 minutit           2. Türi valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. Revisjonikomisjoni aruanne- A. Roosioja;  L. Läänemets

10 minutit           3. Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine- R. Lass

10 minutit           4. Türi vallale kuuluva vara võõrandamine- U. Kupp

5 minutit             5. Kinnisasja omandamiseks loa andmine- U. Kupp

10 minutit           6. Türi vallale kuuluvale kinnisasjale reaalkoormatise seadmine- U. Kupp

5 minutit             7. Türi vallale sõiduki soetamiseks loa andmine- U. Kupp

20 minutit           8. ASi Väätsa Prügila aktsiate võõrandamine ning aktsiaseltsis osalemise lõpetamine- U. Kupp

10 minutit           9. Mittetulundusühingust Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus väljaastumine. Türi Vallavolikogu 28. veebruari 2019 otsuse  nr 11 "Türi valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoks riigihankega seonduvate ülesannete täitmiseks volituse andmine" kehtetuks tunnistamine- U. Kupp

30 minutit           10. Türi valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine- U. Kupp

5 minutit             11. Türi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine- M. Sadam

15 minutit           12.          Sotsiaalkindlustusameti töökohtade toomine Türile- P.-L.  Siemann

                13.          Informatsioonid              

                               VABA MIKROFON           

Vaheajad kell 15:30-15:45; 17.15-17.30