Vallavolikogu 26. septembri istungi päevakord

Türi Vallavolikogu istung toimub 26. septembril  kell 14:00 Türi Vallavalitsuse haldushoones (Türi linn, Kohtu tänav 2)           

Orienteeruv
menetlusaeg                          

40 minutit       1. Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide tööst- Komisjonide esimehed

5 minutit         2. Väätsa Tervisekompleksi tegevuse ja majandustegevuse 2017-2018 kontrolli tulemuste kinnitamine- V. Valang

5 minutit         3. Kontrolli "Koolieelse lasteasutuse seaduse rakendamine aastatel 2016-2018" tulemuste kinnitamine- V. Valang

30 minutit       4. Türi valla 2019. aasta teise lisaeelarve menetlemine/vastuvõtmine- A. Roosioja

10 minutit       5. Türi vallale kuuluva maaüksuse jagamine ja moodustatava maaüksuse võõrandamine- U. Kupp

30 minutit       6. Türi valla aukodaniku valimine- A. Eensoo

15 minutit       7. Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 vastuvõtmine- P.-L. Siemann

            8. Informatsioonid     

15 minutit       8.1 Järvmaa terviseprofiili tutvustamine- P.-L. Siemann

10 minutit       8.2 ülevaade kodu soetamise toetuse rakendamisest- P.-L. Siemann

30 minutit       8.3 AS Väätsa Prügila aktsiate müügiprotsessist- A. Eensoo                                 

            9.         VABA MIKROFON

VAHEAJAD kell 15:30-15:45 ja 17:15-17:30